Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS KARAIMŲ METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 27 d. Nr. 879

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. XIV‑148 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos karaimų metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijos, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Akcinei bendrovei Lietuvos paštas, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, viešajai įstaigai „Motobaltija“, Lietuvos karaimų kultūros bendrijai, Lietuvos karaimų religinei bendruomenei, Vilniaus universitetui – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Panevėžio miesto savivaldybei, Trakų rajono savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Simonas Kairys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 879

 

LIETUVOS KARAIMŲ METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

I SKYRIUS

VIEŠINIMO IR LEIDYBOS VEIKLOS

1.

Sukurti vaizdo užsklandą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

2022 m. I ketvirtis

2.

Parengti pasakojimą apie karaimų įtaką Lietuvos istorijai ir karaimų virtuvę per radijo stotį LRT KLASIKA programoje tautinėms bendrijoms „Santara“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. I ketvirtis

3.

Parengti ir pristatyti karaimų nacionalinę virtuvę per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Beatos virtuvė“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. I ketvirtis

4.

Transliuoti LRT televizijos programose, interneto svetainėje www.lrt.lt Lietuvos karaimų metams paminėti skirtą vaizdo užsklandą

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. I–IV ketvirčiai

5.

Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) naujienų programose, interneto svetainėje www.lrt.lt informaciją apie Lietuvos karaimų metų minėjimui skirtus renginius

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. I–IV ketvirčiai

6.

Interneto svetainėje www.lrt.lt sukurti specialias žymas, kurios nukreips į visas su Karaimų metais susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. I–IV ketvirčiai

7.

Išleisti proginį voką ir proginį datos spaudą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. I–IV ketvirčiai

8.

Parengti tinklalaides, sukurti dokumentinius filmus apie trijų skirtingų karaimų kartų gyvenimus ir Lietuvos karaimų istoriją

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. I–IV ketvirčiai

9.

Išleisti karaimų kultūros paveldui skirtus leidinius, parengti edukacines programas, sukurti Lietuvos karaimų metų atminimo ženklelį

Trakų istorijos muziejus,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. I–IV ketvirčiai

10.

Surengti stacionarią ir virtualią parodas apie poetą Mykolą Tinfavičių ir Panevėžio karaimų bendruomenę

Kultūros ministerija,

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės‑Bitės viešoji biblioteka,

Panevėžio miesto savivaldybė

2022 m. I–IV ketvirčiai

11.

Surengti dailininko Bari Egizo ir aukščiausiojo dvasininko, orientalisto Seraja Šapšalo parodas ir plenerą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Trakų istorijos muziejus,

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. I–IV ketvirčiai

12.

Surengti fotografijų parodas Vilniaus ir Panevėžio miestų viešosiose erdvėse, skirtas Lietuvos karaimų metams paminėti

Vilniaus miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. I–IV ketvirčiai

13.

Suorganizuoti Lietuvos karaimų metų minėjimo Mokytojo TV laidų ir straipsnių internetiniame tinklapyje „Švietimo naujienos“ sukūrimą ir paskelbimą

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2022 m. I–IV ketvirčiai

14.

Parengti pasakojimą apie karaimų istoriją per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Daiktų istorijos“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. II ketvirtis

15.

Parengti dokumentikos pasakojimą per radijo stotį LRT RADIJAS, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. II ketvirtis

16.

Parengti pasakojimą apie karaimų istoriją per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Istorijos detektyvai“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. III ketvirtis

17.

Parengti ir pristatyti karaimų liaudies dainas per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Duokim garo“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

2022 m. III ketvirtis

18.

Išleisti leidinį, pristatantį karaimų kulinarijos paveldą

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

 

2022 m. III ketvirtis

19.

Išleisti karaimų muzikos elektroninio formato leidinį, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

 

2022 m. III ketvirtis

20.

Išleisti leidinį apie iškilius karaimų bendruomenės žmones, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras,

Kultūros ministerija,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. IV ketvirtis

 

21.

Išleisti albumą apie Trakų rotušės aikštę ir Karaimų gatvę, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

2022 m. IV ketvirtis

22.

Parengti meninę informacinę instaliaciją prie buvusios kenesos paminklinio akmens Panevėžyje

Panevėžio miesto savivaldybė,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. IV ketvirtis

 

23.

Parengti Seraja Šapšalo ekspozicijos Trakų istorijos muziejuje atnaujinimo techninį projektą

Trakų istorijos muziejus,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. IV ketvirtis

 

II SKYRIUS

MINĖJIMAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI

24.

Suorganizuoti oficialų Lietuvos karaimų metų minėjimą Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. II ketvirtis

25.

Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Lietuvos karaimų kultūros bendrija,

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutas

2022 m. II ketvirtis

26.

Suorganizuoti renginį „Mototurizmo ralis 2022“, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Viešoji įstaiga „Motobaltija“

2022 m. II ketvirtis

27.

Suorganizuoti muzikinį renginį, oratoriją „Karaimai“, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Lietuvos karaimų kultūros bendrija,

Trakų istorijos muziejus

 

2022 m. III ketvirtis

III SKYRIUS

KULTŪROS SKLAIDOS, EDUKACINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS

28.

Atlikti statistinį karaimų bendruomenės tyrimą

Lietuvos statistikos departamentas

2022 m. I–IV ketvirčiai

29.

Suorganizuoti kultūrinius renginius Lietuvoje ir Lietuvos atstovybėse užsienyje, skirtus karaimų kultūrai, istorijai ir paveldui pristatyti ir skleisti

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. I–IV ketvirčiai

30.

Suorganizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir leidybos konkursą, sudarant galimybę teikti Lietuvos karaimų metams paminėti skirtas paraiškas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. II ketvirtis

31.

Parengti virtualų maršrutą „Vilnius ir karaimai“, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Vilniaus miesto savivaldybė,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

2022 m. II–IV ketvirtis

32.

Įrengti „Kalbantį suoliuką“ Simono Firkovičiaus skvere Trakuose

Trakų rajono savivaldybė,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. III ketvirtis

33.

Suorganizuoti tarptautinį karaimų suvažiavimą Trakuose, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. III ketvirtis

34.

Suorganizuoti karaimų jaunimo stovyklą ir stovyklą „Kujaščech“, skirtą karaimų vaikams

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Lietuvos karaimų kultūros bendrija,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. III ketvirtis

IV SKYRIUS

ATMINIMO ĮAMŽINIMO VEIKLOS

35.

Parengti ir įgyvendinti administracinius ir tvarkybos sprendimus dėl Maluvėnų kenesos, senųjų ir naujųjų karaimų kapinių Trakuose, mokyklos pastato (Karaimų g. 28) Trakuose

Trakų rajono savivaldybė,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. I–IV ketvirčiai

36.

Įrengti Karaimų miesto Trakuose riboženklius ir skaitmeniniu būdu pateikti jo pažinimo maršrutą, pažymėti svarbiausius objektus, buvusius ir esamus karaimų namus

Trakų rajono savivaldybė,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. I–IV ketvirčiai

37.

Užbaigti Vilniaus kenesos remonto darbus

Kultūros ministerija,

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė

2022 m. IV ketvirtis

38.

Sukurti ir įrengti Karaimų miesto dalies Trakuose maketą

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

2022 m. IV ketvirtis

____________________________