LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2008 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. V-863

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“:

1.  P a k e i č i u Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis pareigas

sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-863 redakcija)

                                                                                              

SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Konsultacijų bazinė kaina (balais)

1

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos:

 

1.1

Endokrinologo

20,58

1.2

Gastroenterologo

1.3

Hematologo

1.4

Kardiologo

1.5

Nefrologo

1.6

Neonatologo

1.7

Reumatologo

1.8

Vaikų alergologo

1.9

Vaikų endokrinologo

1.10

Vaikų gastroenterologo

1.11

Vaikų hematologo

1.12

Vaikų kardiologo

1.13

Vaikų nefrologo

1.14

Vaikų neurologo

1.15

Vaikų pulmonologo

1.16

Vaikų reumatologo

1.17

Vaikų urologo

1.18

Onkologo chemioterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų)

18,74

1.19

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

16,79

1.20

Akušerio ginekologo

1.21

Alergologo ir klinikinio imunologo

1.22

Anesteziologo reanimatologo

1.23

Burnos chirurgo

1.24

Chirurgo

1.25

Darbo medicinos gydytojo

1.26

Dermatovenerologo

1.27

Endodontologo

1.28

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

1.29

Geriatro

1.30

Infektologo

1.31

Klinikinio fiziologo

1.32

Klinikinio toksikologo

 

1.33

Koloproktologo

16,79

1.34

Kraujagyslių chirurgo

1.35

Krūtinės chirurgo

1.36

Neurochirurgo

1.37

Neurologo

1.38

Oftalmologo

1.39

Onkologo chemioterapeuto (teikiama suaugusiesiems)

1.40

Onkologo radioterapeuto

1.41

Ortodonto odontologo

1.42

Ortopedo odontologo

1.43

Ortopedo traumatologo

1.431

Sporto medicinos gydytojo

1.44

Otorinolaringologo

1.45

Periodontologo

1.46

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

1.47

Psichiatro

1.48

Psichoterapeuto

1.49

Pulmonologo

1.50

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)

1.51

Širdies chirurgo

1.52

Urologo

1.53

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

1.54

Vaikų chirurgo

1.55

Vaikų ir paauglių psichiatro

1.56

Vaikų ligų gydytojo

1.57

Vaikų neurochirurgo

1.58

Vaikų odontologo

1.59

Vaikų oftalmologo

1.60

Vaikų ortopedo traumatologo

1.61

Veido ir žandikaulių chirurgo

1.62

Vidaus ligų gydytojo

1.621

Dietologo

1.63

Ftiziatro

1.64

Vaikų ftiziatro

1.65

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

22,12

1.66

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

22,09

1.67

Echoskopuotojo

20,81

1.68

Endoskopuotojo

1.69

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

24,84

1.70

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

1.71

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir(ar) hormoninis tyrimas)

28,63

1.72

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.73

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

1.74

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)

1.75

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.76

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

1.77

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

1.78

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

1.79

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.80

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

1.81

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterine analize)

1.82

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.83

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija)

1.84

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

1.85

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

1.86

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.87

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

23,85

1.88

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas)

1.89

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų-kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos - kursas)

1.90

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

1.91

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

1.92

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija)

1.93

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

1.94

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

1.95

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

1.96

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

1.97

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

1.98

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

1.99

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

1.100

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

29,83

1.101

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.102

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.103

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

1.104

Koloproktologo (kai atliekamas transrektalinis endoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

1.105

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.106

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

1.107

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir (ar) elektroretinografijos tyrimas)

1.108

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą/tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas)

1.109

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas)

1.110

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.111

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

1.112

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas)

1.113

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

1.114

Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra)

58,87

1.115

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)

1.116

Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas)

34,39

1.117

Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas)

25,81

1.118

Oftalmologo (kai atliekama fluorescencinė angiografija)

70,13

1.119

Kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

50,48

1.120

Vaikų kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

1.121

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams)

22,12

1.122

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems)

22,09

1.123

Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės)

16,79

1.124

Gydytojo oftalmologo (kai naudojamos teleoftalmologijos priemonės)

16,79

1.125

Gydytojo oftalmologo (kai atliekamas akių tyrimas ultragarsu ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir naudojamos teleoftalmologijos priemonės)

29,83

2

Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos:

 

2.1

Alergologo ir klinikinio imunologo

37,92

2.2

Endodontologo

2.3

Endokrinologo

2.4

Gastroenterologo

2.5

Hematologo

2.6

Kardiologo

2.7

Nefrologo

2.8

Neonatologo

2.9

Onkologo chemioterapeuto

2.10

Onkologo radioterapeuto

2.11

Ortodonto odontologo

2.12

Ortopedo odontologo

2.13

Periodontologo

2.14

Pulmonologo

2.15

Reumatologo

2.16

Vaikų alergologo

2.17

Vaikų endokrinologo

2.18

Vaikų gastroenterologo

2.19

Vaikų hematologo

2.20

Vaikų kardiologo

2.21

Vaikų nefrologo

2.22

Vaikų neurologo

2.23

Vaikų odontologo

2.24

Vaikų pulmonologo

2.25

Vaikų reumatologo

2.26

Vaikų urologo

2.27

Veido ir žandikaulių chirurgo

2.28

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

28,72

2.29

Akušerio ginekologo

2.30

Anesteziologo reanimatologo

2.31

Burnos chirurgo

2.32

Dermatovenerologo

2.33

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

2.34

Infektologo

2.35

Klinikinio fiziologo

2.36

Klinikinio toksikologo

2.37

Koloproktologo

2.38

Kraujagyslių chirurgo

2.39

Krūtinės chirurgo

2.40

Neurochirurgo

2.41

Neurologo

2.42

Oftalmologo

2.43

Ortopedo traumatologo

2.44

Otorinolaringologo

2.45

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

2.46

Psichiatro

2.47

Psichoterapeuto

2.48

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)

2.49

Širdies chirurgo

2.50

Urologo

2.51

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

2.52

Vaikų chirurgo

2.53

Vaikų ir paauglių psichiatro

2.54

Vaikų ligų gydytojo

2.55

Vaikų neurochirurgo

2.56

Vaikų oftalmologo

2.57

Vaikų ortopedo traumatologo

2.58

Ftiziatro

2.59

Vaikų ftiziatro

2.60

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

50,48

2.61

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2.62

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.63

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

2.64

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)

2.65

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.66

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

2.67

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2.68

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

2.69

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

2.70

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2.71

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.72

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2.73

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

2.74

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.75

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija)

2.76

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2.77

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

2.78

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.79

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

44,12

2.80

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

33,70

2.81

Radiologo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

49,74

2.82

Echoskopuotojo

36,33

2.83

Endoskopuotojo

2.84

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

40,33

2.85

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

2.86

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė programinė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas)

38,89

2.87

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų – kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos – kursas)

2.88

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2.89

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

2.90

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija)

2.91

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

2.92

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

2.93

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2.94

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

2.95

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2.96

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

40,21

2.97

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.98

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.99

Koloproktologo (kai atliekamas transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2.100

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.101

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2.102

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir (ar) elektroretinografijos tyrimas)

2.103

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą/tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas)

2.104

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas)


2.105

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)


2.106

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)


2.107

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas) ir (ar) elektroretinografijos tyrimas)


2.108

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

2.109

Gydytojo oftalmologo (kai atliekamas akių tyrimas ultragarsu ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir naudojamos teleoftalmologijos priemonės)

3

Genetikos paslaugos:

 

3.1

Gydytojo genetiko konsultacija

20,58

3.2

Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Pirmąjį genetinių tyrimų sąrašą

140,53

3.3

Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Antrąjį genetinių tyrimų sąrašą

294,77

3.4

Gydytojo genetiko arba gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) neinvazinis (-iai) genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Trečiąjį genetinių tyrimų sąrašą

75,19

3.5

Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) vaisiaus audinių genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Ketvirtąjį genetinių tyrimų sąrašą

320,36

4

Priklausomybės ligų gydymo paslaugos

 

4.1

Pakaitinio gydymo paslauga

127,55

4.2

Pakaitinio gydymo efektyvumo įvertinimo paslauga

29,74

4.3

Gydytojo psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas

16,79

4.4

Gydytojo psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

23,85

4.5

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas

16,79

4.6

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

23,85

5

Gydytojų specialistų konsultacijos, į kurias įeina ir paciento, sergančio lėtine liga, mokymas

 

5.1

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas

28,63

5.2

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas bei išsamus paciento ištyrimas

72,24

6

Odontologijos paslaugos:

 

6.1

Gydytojo vaikų odontologo išplėstinė konsultacija*

113,70

6.2

Gydytojo odontologo

16,79

7

Radiologijos paslaugos, kai atliekami branduolinės medicinos tyrimai:

 

7.1

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas

64,94

7.2

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant MIBI

77,73

7.3

Radiologo konsultacija, kai atliekamas inkstų dinaminės scintigrafijos tyrimas

84,29

7.4

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant I-131 natrio jodidą

174,08

7.5

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant HSA nanokoloidą

213,18

7.6

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant somatostatino analogą

383,09

7.7

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant jodo I-123 MIBG D

710,46

7.8

Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant monokloninius antikūnus

787,99

8

Radiologo ar onkologo radioterapeuto konsultacijos, kai taikomas gydymas radiofarmakologiniu preparatu:

 

8.1

Radiologo konsultacija, kai taikomas gydymas I-131 natrio jodidu

174,08

8.2

Onkologo radioterapeuto konsultacija, kai taikomas gydymas I-131 natrio jodidu

178,31

8.3

Radiologo konsultacija, kai taikomas gydymas stroncio Sr-89 chloridu

1 297,56

8.4

Onkologo radioterapeuto konsultacija, kai taikomas gydymas stroncio Sr-89 chloridu

1 301,81

9

Kitos specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

 

9.1

Gydytojo pulmonologo arba vaikų pulmonologo konsultacija, kai atliekami bakteriologiniai tuberkuliozės tyrimai (tarp jų ir pasėlio skystoje BACTEC MIGT terpėje tyrimas)

50,48

9.2

Gydytojo nefrologo ar gydytojo vaikų nefrologo konsultacija, kai atliekama peritonine dialize gydomų pacientų stebėsena

140,33

9.3

Slaugos specialisto konsultacija, teikiama namuose pacientams, gydomiems peritonine dialize

37,42

9.4

Gydytojo geriatro (kai atliekamas išsamusis geriatrinis tyrimas)

23,85

9.5

Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacija pacientui, kuriam namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

140,78

9.6

Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacija

43,97

9.7

Skubiosios medicinos gydytojo paslauga

28,72

9.8

Skubiosios medicinos gydytojo išplėstinė paslauga (kai atliekami greitieji ultragarso tyrimai ir (ar) ausų, nosies gerklės tyrimai endoskopu su vaizdo stebėjimo įranga, ir (ar) nosies tamponada, ir (ar) sedacija procedūrų metu, ir (ar) gimdymo veiklos progresavimo ir vaisiaus būklės vertinimas, ir (ar) akies tyrimas plyšine lempa, ir (ar) neurologinės būklės vertinimas ir neurologinis ištyrimas, ir (ar) proktoskopija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) nazogastrinio vamzdelio įvedimas, ir (ar) pirminis chirurginis žaizdų sutvarkymas, ir (ar) kaulų repozicija, ir (ar) imobilizacija, ir (ar) žaizdų plovimas, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, kai atliekama incizija, ir (ar) tracheostominio vamzdelio keitimas, ir (ar) dirbtinai suformuotų angų priežiūra, ir (ar) šlapimo pūslės epicistostoma esant šlapimo susilaikymui, ir (ar) makšties tyrimas naudojant skėtiklius, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) pleuros punkcija, ir (ar) ascito punkcija, ir (ar) sinusinio ritmo grąžinimas)

40,21

9.9

Kompleksinė gydytojo reumatologo konsultacija I ***

174,64

9.10

Kompleksinė gydytojo reumatologo konsultacija II ***

252,81

10

Ambulatorinės specializuotos skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugos:

 

10.1

Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, kai neatliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros

23,71

10.2

Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, kai atliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros

36,26

10.3

Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, pacientui teikiama asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos

43,96

10.4

Slaugytojo ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, pacientui teikiama jo namuose**

51,54

10.5

Gydytojo ir slaugytojo ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, pacientui teikiama jo namuose**

100,21

* Teikiama pagal indikacijas, nurodytas Gydytojo vaikų odontologo išplėstinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-468 „Dėl Gydytojo vaikų odontologo išplėstinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.1–6.4 papunkčiuose.

** Į paslaugos bazinę kainą neįskaičiuotos išorinės automatinės infuzinės pompos nuomos išlaidos ir vaistinių preparatų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, sąnaudos.

*** Paslauga teikiama vadovaujantis Kompleksinės gydytojo reumatologo konsultacijos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-1127 „Dėl Kompleksinės gydytojo reumatologo konsultacijos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

_______________