VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL Lietuvos respublikos alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 17 d. Nr. B1-405

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo pareigas;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Ramunė Baranauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja;

Komisijos nariai:

Vaida Lisauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,

Jonas Valuta, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius.“

2.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Skiriu Komisijos sekretoriumi Rasą Sirutkaitytę, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Darius Remeika