NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. T1-52

Neringa

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, 63 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-656 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ 2.1 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įvykdymo 2019 metų ataskaitą (pridedama).

2.         Įpareigoti Neringos savivaldybės administracijos direktorių šio sprendimo 1 punktu patvirtintą ataskaitą pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui ir ją paskelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Darius Jasaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jovita Beržinė

2020-04-09