LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 60 IR 66 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 27 d. Nr. XIV-1924

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 60 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) atlikti ūkio valdymo ir kontrolės institucijų (Susisiekimo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei šių ministerijų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Viešųjų pirkimų tarnybos) veiklos parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo;“.

2. Pakeisti 60 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) nagrinėti, kaip naudojami Susisiekimo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei šių ministerijų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Viešųjų pirkimų tarnybos įgyvendinamoms programoms ir investiciniams projektams skirti asignavimai;“.

 

2 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) atlikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, švietimo, mokslo, informacinių technologijų, tautos istorinės atminties ir valstybinės kalbos institucijų parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją bei pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, susiję su komiteto kompetencijai priskirtais klausimais;“.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_f1d873afb91441789a9c18060dbd6a25_end