LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO

NR. SP-69 „Dėl IŠANKSTINIO BALSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 4 d. Nr. Sp-61

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia:

Pakeisti Išankstinio balsavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. Sp-69 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. Vykdant naujus (pakartotinius) savivaldybių tarybų rinkimus, specialiuose punktuose turinčių teisę balsuoti rinkėjų balsavimą tose savivaldybėse, kuriose rinkimų komisijos nesudaromos, organizuoja VRK ir savivaldybės, kurioje paskelbti nauji (pakartotiniai) rinkimai, rinkimų komisija. VRK nustato, kokiose Lietuvos Respublikos įstaigose pagal įstatymus gali būti sudaryti specialūs punktai ir ne vėliau kaip iki rinkimų dienos likus 15 dienų sudaro specialių punktų sąrašą. Įstaigos, kurioje bus sudaromas specialus punktas, vadovas privalo skirti:

55.1. balsavimui tinkamas patalpas ir įrengti jose tinkamas balsuoti vietas, kuriose rinkėjas galėtų netrukdomas ir slaptai užpildyti rinkimų biuletenį;

55.2. už balsavimo organizavimą atsakingą įstaigos darbuotoją, kuris privalo:

55.2.1. sudaryti rinkėjų, savo gyvenamąją vietą deklaravusių toje savivaldybėje, kurioje paskelbti rinkimai, sąrašą (rinkėjo asmens kodas, vardas, pavardė) ir elektroniniu paštu jį perduoti savivaldybės rinkimų komisijai;

55.2.2. iš savivaldybės rinkimų komisijos gautus vardinius lakštus įteikti rinkėjams prieš balsavimą;

55.2.3. iš anksto pranešti rinkėjams apie specialaus punkto darbo vietą ir laiką, taip pat sudaryti rinkėjams sąlygas į jį atvykti.

Gautus iš tų įstaigų balsuosiančių rinkėjų sąrašus savivaldybės rinkimų komisija įkelia į VRKIS, atspausdina ir išsiunčia įstaigos vadovo paskirtam atsakingam darbuotojui vardinius lakštus, įstaigos vadovo teikimu nustato balsavimo dieną ir specialaus punkto darbo laiką. Balsavimą specialiame punkte vykdo savivaldybės rinkimų komisija ar jos pirmininko pavedimu apylinkės rinkimų komisija.“

2. Pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

56. Balsavimas vykdomas Aprašo II ir III skyriuose nustatyta tvarka.“

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė