LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DALIES 2019 M. GEGUŽĖS 12 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ PATIKRINIMO

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. Sp-330

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. Sp-75 „Dėl Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktu ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. Sp-207 „Dėl 2019 metais vykstančių rinkimų ir referendumų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo organizavimo“, nusprendžia:

Pritarti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. liepos 17 d. pažymai Nr. 3-99 (1.2) „Dėl dalies 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo“ (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                            Laura Matjošaitytė