KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

 

2018 m. gegužės   d. Nr.

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 64 straipsnio 1 punktu, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A-292 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės sveikatos programoms finansuoti konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2018 m. gegužės 4 d. posėdžio protokolo Nr. VK – 246 nutarimą:

1. T v i r t i n u  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės sveikatos programoms finansuoti 2018 metų konkursą laimėjusių projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašą (pridedamas).

2. Į p a r e i g o j u  savivaldybės administracijos Apskaitos skyrių lėšas pervesti iš Sveikos visuomenės programos (kodas 5), priemonės Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas (kodas 5.1.2.1.) valstybės funkcijos – kitos sveikatos priežiūros funkcijos (kodas  07.06.01.02.), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos (kodas 102).

3. Į p a r e i g o j u Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Salomėją Ramanauskienę organizuoti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą.

         4. Skelbiu šį įsakymą Kelmės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.kelme.lt.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Irena Sirusienė

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės    d. įsakymu Nr. A-

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 METŲ KONKURSĄ LAIMĖJUSIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Prašoma suma (eur)

Skiriama suma (eur)

1.                                     

Vaikų sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos ugdymas

Jogos ir aikido studija „Visata“

475

475

2.                                     

Sveikata – dvasios pergalė

Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla

673,29

500

3.                                     

Gera sveikata – ilgesnis gyvenimas

Senjorų bendruomenė ,,Artimi

680

500

4.                                     

Auk sveikas ir stiprus

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

1519

719

5.                                     

Depresijos požymiai ir pagalbos galimybės

Asociacija  Minupių kaimo bendruomenė

572

500

6.                                     

Gelbėkime Pagryžuvio kaimą

Pagryžuvio kaimo bendruomenė

740

500

7.                                     

Judėjimas ir sveikata – sveikos gyvensenos pagrindas. Stovykla „Spalvos vaikams“

Kelmės specialioji mokykla

1840,92

800

8.                                     

Renkuosi sveikatą

Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

1810

500

9.                                     

Kai visa šeima kartu – ir sportuoti mums smagu

Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

820,00

500

10.                                 

Sveika aplinka- sveikas žmogus

 

VO Mockaičių kaimo bendruomenė“

774,14

500

11.                                 

Visi kartu sveikatos taku

Vidsodžio pagrindinė mokykla

1110

500

12.                                 

Kelmės rajone gyvenančių regėjimo neįgaliųjų psichinės sveikatos stiprinimas

VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centras

576

576

13.                                 

Geroji patirtis sveikesniam rytojui

Asociacija Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius

1200

1000

14.                                 

Judėjimas – sveikatos vitaminas

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

1864,30

500

15.                                 

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, skatinant   fizinį aktyvumą - 4

Kelmės stalo teniso klubas ,,Topsas“

900

500

16.                                 

Valgau sveikai – sportuoju linksmai

Kelmės r. ,,Ąžuoliukas“ lopšelis-darželis

590

500

17.                                 

Dieninė vasaros poilsio stovykla vaikams „Atostogauk, sportuok, sveikai gyvenk-3

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

631

500

18.                                 

Sveiką gyvenimą kurkime kartu su tėvais

Tytuvėnų vaikų l/d

430

430

19.                                 

Sportuojam – sveiki augam

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras

2013

500

20.                                 

Sveikatos šaltinis – aktyvus gyvenimo būdas ir teisinga mityba

Maironių kaimo bendruomenės

1336

500

21.                                 

Bendrauti gera

Kelmės r. Liolių pagrindinė mokykla

560

500

22.                                 

Vasaros dieninė stovykla ,,Būsiu sveikas“

Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija

500

500

Iš viso:

21 614,65

12 000

 

––––––––––––