LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.927 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 16 d. Nr. XII-1453

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 6.927 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.927 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) daugiau kaip metus kliento sąskaitoje nėra piniginių lėšų ir su kliento sąskaita nebuvo atliekamos jokios operacijos, ir banko sutartis nenustato ko kita.“

2. Papildyti 6.927 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Jeigu yra šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos banko sąskaitos nutraukimo sąlygos, banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta ir tuo atveju, kai yra įregistruotas sąskaitoje esančių piniginių lėšų areštas ar nustatyti kiti disponavimo šiomis lėšomis apribojimai. Bankui nutraukus banko sąskaitos sutartį, piniginių lėšų areštas ar kitas disponavimo jomis apribojimas nustoja galioti ir yra išregistruojamas Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme nustatyta tvarka.“

3. Buvusias 6.927 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė