LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo valstybės saugomais

 

2019 m. sausio 21 d. Nr. ĮV-21

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 3, 5 ir 7 dalimis ir atsižvelgdamas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019 m. sausio 11 d. teikimą Nr. (1.36.)2-145:

1. S k e l b i u šiuos regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektus valstybės saugomais:

1.1. Petro Klimo vilos „Eglutė“ pastatą (Kultūros vertybių registre unikalus kodas 10728; adresas: Kaunas. Vaižganto g. 25):

1.2. Pušaloto sinagogą (Kultūros vertybių registre unikalus kodas 43149; adresas: Pasvalio r. sav., Pušaloto mstl., Taikos g. 5);

1.3. Namą (Kultūros vertybių registre unikalus kodas 15967; adresas: Kaunas, S.Daukanto g. 25);

1.4. Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastatą (Kultūros vertybių registre unikalus kodas 36497; adresas: Vilnius, Žemaitijos g. 4).

2. T v i r t i n u pridedamas šio įsakymo 1 punkte nurodytų kultūros paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų ribas:

2.1. Petro Klimo vilos „Eglutė“ pastato – apibrėžtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019 m. sausio 8 d. aktu Nr. KPD-RM-2788 ir įregistruotas Kultūros vertybių registre bei paskelbtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje (http://kvr.kpd.lt/);

2.2. Pušaloto sinagogos – apibrėžtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019 m. sausio 4 d. aktu Nr. KPD-AV-1291/1 ir įregistruotas Kultūros vertybių registre bei paskelbtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje (http://kvr.kpd.lt/);

2.3. Namo – apibrėžtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018 m. vasario 19 d. aktu Nr. KPD‑SK-208/1 ir įregistruotas Kultūros vertybių registre bei paskelbtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje (http://kvr.kpd.lt/);

2.4. Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastato – apibrėžtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018 m. gegužės 8 d. aktu Nr. KPD-RM-2512/1 ir įregistruotas Kultūros vertybių registre bei paskelbtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje (http://kvr.kpd.lt/).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šio įsakymo 1 punkte nurodyti kultūros paveldo objektai saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei viešajai pagarbai;

3.2. šio įsakymo 1 punkte nurodytų kultūros paveldo objektų reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis yra:

3.2.1. papunktyje 1.1. architektūrinis, istorinis;

3.2.2. papunktyje 1.2. – architektūrinis;

3.2.3. papunktyje 1.3. – architektūrinis, dailės, istorinis;

3.2.4. papunktyje 1.4. – archeologinis, architektūrinis, istorinis.

4. P a v e d u Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registre papildyti nurodytų kultūros paveldo objektų duomenis.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                              Mindaugas Kvietkauskas