JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2015 m. vasario 19 d. Nr. T2-32

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“:

1.1. teikiamų paslaugų kainas:

1.1.1. skalbimo ir maudymosi duše paslaugų (1 priedas);

1.1.2. masažo paslaugų (2 priedas);

1.2. kompensacinės technikos asmenims, kurie neturi teisės ja naudotis nemokamai, nuomos įkainius (3 priedas).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T2-293 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“.

2.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T2-377 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro kompensacinės technikos nuomos įkainio nustatymo“.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. kovo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Ričardas Juška

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-32

1 priedas

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ TEIKIAMŲ SKALBYKLOS IR MAUDYMOSI DUŠE PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

Kaina Eur

1.

Vienas skalbimas automatine skalbimo mašina 5 ar 7 kg sausų skalbinių, priklausomai nuo skalbinių rūšies1:

1.1.

už skalbinių išskalbimą naudojant kliento skalbimo miltelius, skalbinių nedžiovinant ir nelyginant

1,82

1.2.

už skalbinių išskalbimą naudojant paslaugos teikėjo skalbimo miltelius, skalbinių nedžiovinant ir nelyginant

2,26

2.

Papildomos paslaugos1:

2.1.

skalbinių balinimas, minkštinimas, dėmių išėmimas

0,22

2.2.

skalbinių išdžiovinimas

0,78

2.3.

skalbinių išlyginimas

1,51

3.

Maudymasis duše vienam asmeniui2

1,88

 

Pastabos:

1. Skalbiant ir lyginant ypatingo kruopštumo reikalaujančius skalbinius (staltieses, užuolaidas, liturginius ir proginius rūbus) taikomas 20 procentų antkainis nuo suteiktų paslaugų kainos.

2. Asmenims, neturintiems pajamų, skalbimo paslaugos teikiamos nemokamai.

 

_____________________

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-32

2 priedas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ TEIKIAMŲ MASAŽO PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Masažas

Kaina Eur

Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims ir neįgaliesiems

Kitiems asmenims

1.

Galvos

1,01

1,74

2.

Veido

1,04

1,74

3.

Pečių juostos (apykaklė)

1,45

2,32

4.

Rankos (nuo peties iki plaštakos)

1,74

2,61

5.

Peties sąnario

1,01

1,45

6.

Alkūnės sąnario

1,01

1,45

7.

Riešo sąnario

1,01

1,45

8.

Plaštakos ir dilbio

1,01

1,45

9.

Krūtinės ląstos iš priekio ir nugaros

2,75

3,77

10.

Pilvo raumenų

1,59

1,74

11.

Juosmens ir kryžkaulio srities

1,59

2,32

12.

Nugaros ir juosmens srities

2,75

3,77

13.

Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas

3,04

4,05

15.

Kojų ir juosmens srities (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys)

3,04

4,05

16.

Kojos masažas (nuo pėdos iki klubo)

2,03

2,61

17.

Klubo sąnario

1,01

2,03

18.

Kelio sąnario

1,01

2,03

19.

Čiurnos sąnario

1,01

2,03

20.

Šlaunies arba blauzdos

1,01

2,03

 

_____________________

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-32

3 priedas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ KOMPENSACINĖS TECHNIKOS ASMENIMS, KURIE NETURI TEISĖS JA NAUDOTIS NEMOKAMAI, NUOMOS ĮKAINIAI

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Įkainis Eur

parai

mėnesiui

1.

Pažastiniai ramentai

0,09

2,61

2.

Lazdos

0,03

0,87

3.

Alkūniniai ramentai

0,06

1,74

4.

Vaikštynės

0,09

2,61

5.

Neįgaliųjų vežimėliai

0,09

2,61

6.

Tualetinės kėdės

0,12

3,48

 

_________________________