LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 93, 544 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. XIII-2567

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 93 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės

užtraukia baudą auką suteikusiam asmeniui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir auką suteikusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo priėmimą atsakingam asmeniui – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.“

2. Buvusias 93 straipsnio 4, 5, 6, 7, 8 dalis laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8, 9 dalimis.

3. Pakeisti 93 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.“

4. Pakeisti 93 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Kitoks, negu numatyta šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 544 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 544 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Politinės partijos finansavimas neturint tam teisės

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.“

2. Buvusią 544 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

4. Kitoks, negu nustatyta šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse, politinės partijos finansavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą už politinės partijos apskaitą atsakingam asmeniui ar politinės partijos pirmininkui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas šios komisijos narys – dėl šio kodekso 224 straipsnio 2 dalyje, 544, 545 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda