Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. 404

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.106 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.106.     licencijos gaminti vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo

medžiagų, ir II, III sąrašų narkotines ir psichotropines

medžiagas išdavimą                                                                                          103“.

1.2. Pakeisti 3.108 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.108.      licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo

medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų

didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą                                            104“.

1.3. Pakeisti 3.110 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.110.      licencijos verstis vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo

medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų

mažmenine prekyba išdavimą                                                                         38“.

1.4. Pakeisti 4.301 papunkčio pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.301.       patalpų, kuriose numatoma laikyti į kontroliuojamų narkotinių ir

psichotropinių medžiagų II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas, vaistinius

preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ar į III sąrašą įtrauktas

medžiagas, atitikties sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams

vertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą:“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrass                                                        Aurelijus Veryga