Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. NUTARIMO NR. 626 „DĖL INFORMACIJOS APIE TERITORIJAS, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS APRIBOJIMAI, TEIKIMO, VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS VIETŲ ŠIOSE TERITORIJOSE DERINIMO IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1223

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.  Pakeisti Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 punktą išdėstyti taip:

2. Vėjo elektrinių, kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau, statybos, rekonstravimo ar įrengimo derinimo su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra ir kariuomenės vadu, o pasienio ruože – kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 30 metrų ir daugiau, – ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, taip pat vėjo elektrinių statybos, rekonstravimo ir įrengimo aerodromų ir radiolokatorių apsaugos zonose derinimo prašymai ir kiti derinti reikalingi dokumentai pateikiami vadovaujantis Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Raimundas Karoblis