LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIMOS LIUCIJOS ANDRIKIENĖS, ARMINO LYDEKOS IR EMANUELIO ZINGERIO DARBO VIZITO Į UKRAINĄ

 

2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. SV-S-624

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkę Laimą Liuciją Andrikienę, Seimo narius Arminą Lydeką ir Emanuelį Zingerį 2022 m. rugpjūčio 24–28 d. darbo vizito į Ukrainą.

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Protokolo skyriaus patarėjas Benjaminas Petraitis.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo parlamentinei diplomatijai skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_f8e988a6b372410e93dca0b95a634aed_end