LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 M. RUGSĖJO 8 D. NAUJŲ RINKIMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖSE ŽIRMŪNŲ NR. 4, GARGŽDŲ NR. 31 IR ŽIEMGALOS NR. 46 RINKIMŲ APYGARDOSE POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMO ATASKAITŲ PATEIKIMO IR JŲ PATIKRINIMO

 

2020 m. vasario 4 d. Nr. Sp-13

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. vasario 3 d. pažymą Nr. 3-23 (1.2) „Dėl 2019 m. rugsėjo 8 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Žirmūnų Nr. 4, Gargždų Nr. 31 Ir Žiemgalos Nr. 46 rinkimų apygardose politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikimo ir jų patikrinimo (pridedama), nusprendžia:

Pripažinti, kad išsikėlusi Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 kandidatė Rima Olberkytė, Lietuvos centro partijos Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31 kandidatas Kristupas Augustas Krivickas ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, nepriimtinas aukas pavėluotai grąžindami aukotojams ar pavėluotai pervesdami į valstybės biudžetą, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalį.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė