LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 M. RUGSĖJO 1 D. TRANSLIUOTOS LAIDOS „PRIEŠ SROVĘ“, KURIOJE DALYVAVO AUSTĖJA LANDSBERGIENĖ

 

2021 m. sausio 21 d. Nr. Sp-12

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. sausio 14 d. pažymą Nr. 3-6 (1.2) „Dėl 2020 m. rugsėjo 1 d. transliuotos laidos „Prieš srovę“, kurioje dalyvavo Austėja Landsbergienė“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti politine reklama 2020 m. rugsėjo 1 d. transliuotos laidos „Prieš srovę“, kurioje dalyvavo Austėja Landsbergienė.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė