https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS PAGAL FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. D1-267

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 113 punktu ir atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 22 d. Klimato kaitos programos projektų atrankos komiteto 2020 m. balandžio 16 d. posėdžio protokolą Nr. D4-63,

skiriu finansavimą projektams pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.1 papunkčio priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“:

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Paraiškos registracijos Nr.

 

Projekto pavadinimas

 

Maksimali skiriama subsidijos suma, Eur

 

Finansavimo skyrimo sąlygos

1.

UAB Kauno arena

KKS-P-19

(2019/1.2.1./1)

„Kauno m. Žalgirio arenos saulės elektrinė“

195 500,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal statybos techniniame reglamente (toliau – STR) numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

2.

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija

KKS-P-261

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra Guronyse“

14 479,02 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1)pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 3)pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4)pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5)vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

3.

VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras

KKS-P-160

(2019/1.2.1./1)

„Šilumos siurblio oras – vanduo įrengimas Varėnos PSPC Merkinės filiale“

36 534,14 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

2) pareiškėjas turi būti įpareigotas vykdyti Projekto lėšomis įdiegto katilo pagamintos šiluminės energijos ir sunaudotos elektros apskaitą;

3) projekto metu planuojamos diegti įrangos techninio projekto kopiją.

4.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

KKS-P-82

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre“

17 472,00 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

2) pareiškėjas turi vykdyti projekto lėšomis įdiegto katilo pagamintos šiluminės energijos ir sunaudotos elektros apskaitą;

3) pateikti projekto metu planuojamos diegti įrangos techninio projekto kopiją.

5.

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika

KKS-P-238

(2019/1.2.1./1

„100 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas viešojoje įstaigoje Kauno miesto poliklinika“

46 608,64 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

6.

Kauno miesto savivaldybės administracija

KKS-P-166

(2019/1.2.1./1)

„25 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno miesto savivaldybės administracijoje“

14 293,91 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

2) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

3) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį;

4) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus.

7.

Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė

KKS-P-72

(2019/1.2.1./1)

„50 KW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio ligoninėje“

32 003,06

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;  

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

8.

Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“

KKS-P-89

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ pastate“

 

31 915,06

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

9.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

KKS-P-135

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje (M. Riomerio g. 1, Rokiškis)

59 418,24

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

10.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

KKS-P-57

(2019/1.2.1./1)

60 KW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje

38 762,43 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

11.

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla

KKS-P-201

(2019/1.2.1./1)

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje“

32 167,15 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

12.

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

KKS-P-219

(2019/1.2.1./1)

„145 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje“

78 592,49 

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

13.

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“

KKS-P-202

(2019/1.2.1./1)

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno sanatoriniame lopšelyje - darželyje „Pušynėlis“

31 687,05 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

14.

Kauno Panemunės lopšelis-darželis

KKS-P-185

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Panemunės lopšelyje-darželyje“

29 626,26 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos  elektros  energijos  apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

15.

Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“

KKS-P-190

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Giliukas“

30 075,14 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

16.

Kauno Panemunės pradinė mokykla

KKS-P-243

(2019/1.2.1./1)

„72 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Panemunės pradinėje mokykloje“

40 043,00 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

17.

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“

KKS-P-204

(2019/1.2.1./1)

„60 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas mokykloje-darželyje „Rūtelė“

34 775,85 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

18.

Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“

KKS-P-175

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Malūnėlis“

22 593,19 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

19.

Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“

KKS-P-171

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Židinėlis“

22 593,19 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR  numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

20.

Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“

KKS-P-173

(2019/1.2.1./1)

„35 KW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“

22 593,19 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

21.

Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

KKS-P-172

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno „Paparčio“ pradinėje mokykloje Šiaurės pr.35, Kaunas“

22 593,19 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;  

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

22.

Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“

KKS-P-189

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

30 075,14 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

23.

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

KKS-P-169

(2019/1.2.1./1)

„25 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje“

17 295,63 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

24.

Kauno Pilėnų progimnazija

KKS-P-227

(2019/1.2.1./1)

„125 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Pilėnų progimnazijoje“

69 350,87 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

25.

Lopšelis-darželis „Vėrinėlis“

KKS-P-194

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas lopšelyje-darželyje „Vėrinėlis“

30 075,14 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą.

26.

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

KKS-P-193

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“

30 075,14 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

27.

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“

KKS-P-176

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje -darželyje „Saulutė“

22 245,60 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

28.

Kauno lopšelis-darželis „Linelis“

KKS-P-174

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos elektrinės įrengimas Kauno lopšelyje- darželyje „Linelis“

22 245,61 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

29.

Kauno menų darželis „Etiudas“

KKS-P-182

(2019/1.2.1./1)

„40 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno menų darželyje „Etiudas“

24 941,67

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

30.

Kauno „Vyturio“ gimnazija

KKS-P-228

(2019/1.2.1./1)

„125 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno „Vyturio“ gimnazijoje“

69 350,87

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

31.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla- daugiafunkcis centras

KKS-P-232

(2019/1.2.1./1)

„115 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje- daugiafunkciniame centre“

63 920,15

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

32.

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

KKS-P-186

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje“

30 075,14

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

33.

Kauno Antano Smetonos gimnazija

KKS-P-198

(2019/1.2.1./1)

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Antano Smetonos gimnazijoje“

32 647,26

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos  elektros  energijos  apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

34.

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

KKS-P-191

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno mokykloje-darželyje „Šviesa“

30 075,14

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

35.

Kauno Juozo Grušo menų gimnazija

KKS-P-230

(2019/1.2.1./1)

„120 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Juozo Grušo menų gimnazijoje“

67 080,07

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

36.

Kauno „Tirkiliškių“ lopšelis-darželis

KKS-P-192

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Tirkiliškių lopšelyje-darželyje“

30 075,14 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

37.

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“

KKS-P-200

(2019/1.2.1./1)

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Montesori  mokykloje -darželyje „Žiburėlis“

32 647,26 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius ; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

38.

Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis"

KKS-P-196

(2019/1.2.1./1)

„50 kWgalios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje -darželyje „Svirnelis“

29 626,26 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

39.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija

KKS-P-246

(2019/1.2.1./1)

„80 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje“

46 462,63 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

40.

Kauno „Santaros“ gimnazija

KKS-P-221

(2019/1.2.1./1)

„140 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno „Santaros“ gimnazijoje“

74 582,55 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

41.

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“

KKS-P-168

(2019/1.2.1./1)

„25 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Dobilėlis“

17 295,63

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;   

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

42.

Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla

KKS-P-203

(2019/1.2.1./1)

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje“

32 167,15

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

43.

Kauno „Varpo“ gimnazija

KKS-P-229

(2019/1.2.1./1)

„120 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno „Varpo“ gimnazijoje“

67 113,10

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

44.

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

KKS-P-179

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas lopšelyje-darželyje „Boružėlė“

22 593,19

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

45.

Kauno Kovo
11-osios gimnazija

KKS-P-205

(2019/1.2.1./1)

„66 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje“

38 008,19

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

46.

Kauno Žaliakalnio progimnazija

KKS-P-178

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Žaliakalnio progimnazijoje“

22 593,19

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

47.

Kauno Palemono gimnazija

KKS-P-251

(2019/1.2.1./1)

„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Palemono gimnazijoje“

51 652,29

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

48.

Kauno Rokų gimnazija

KKS-P-241

(2019/1.2.1./1)

„95 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Rokų gimnazijoje“

54 560,92

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

49.

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“

KKS-P-181

(2019/1.2.1./1)

„40 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pienė“

24 941,67

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

50.

Kauno Dainavos progimnazija

KKS-P-249

(2019/1.2.1./1)

„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Dainavos progimnazijoje“

51 652,29

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

51.

Kauno plaukimo mokykla

KKS-P-180

(2019/1.2.1./1)

„40 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno plaukimo mokykloje“

24 941,67

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

52.

VĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

KKS-P-226

(2019/1.2.1./1)

„130 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje pagrindinėje mokykloje“

71 208,77

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

53.

Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“

KKS-P-177

(2019/1.2.1./1)

„35 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“

22 245,60

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

54.

VšĮ Kauno m. greitosios medicinos pagalbos stotis

KKS-P-231

(2019/1.2.1./1)

„115 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas viešojoje įstaigoje Kauno m. greitosios medicinos pagalbos stotis“

64 846,53

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

55.

Kauno specialioji mokykla

KKS-P-220

(2019/1.2.1./1)

„145 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno specialiojoje mokykloje“

77 788,79

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką ; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

56.

Kauno Veršvų gimnazijos pradinio ugdymo skyrius

KKS-P-184

(2019/1.2.1./1)

„45 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Veršvų gimnazijos pradinio ugdymo skyriuje“

27 583,05

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką ; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus ; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją ; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

57.

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija

KKS-P-223

(2019/1.2.1./1)

„135 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijoje“

74 384,09

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

58.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras

KKS-P-170

(2019/1.2.1./1)

„30 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Prano Daunio ugdymo centre“

19 840,57

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą; 

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. 

59.

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

KKS-P-183

(2019/1.2.1./1)

„45 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“

27 583,05

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

60.

Kauno Technologijos Universiteto inžinerijos licėjus

KKS-P-244

(2019/1.2.1./1)

„75 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje“

41 940,99

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

61.

Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“

KKS-P-188

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje -darželyje „Pasaka“

30 075,14

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką ; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją ; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

62.

Kauno “Nemuno” mokykla

KKS-P-197

(2019/1.2.1./1)

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno „Nemuno“ mokykloje“

32 647,26

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

63.

Kauno Petrašiūnų progimnazija

KKS-P-236

(2019/1.2.1./1

„105 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Petrašiūnų progimnazijoje“

59 372,79

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

64.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

KKS-P-237

(2019/1.2.1./1

„105 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje“

59 372,79

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

65.

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

KKS-P-234

(2019/1.2.1./1)

„105 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijoje“

59 372,79

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

66.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija

KKS-P-245

(2019/1.2.1./1)

„75 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje“

42 548,83

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

67.

Kauno žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“

KKS-P-224

(2019/1.2.1./1)

„135 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno žiemos sporto mokykloje „Baltų ainiai“

74 384,09

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus ;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

68.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus

KKS-P-225

(2019/1.2.1./1)

„135 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje“

74 384,09

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

69.

Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“

KKS-P-167

(2019/1.2.1./1)

„25 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Žiedelis“

17 295,63

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

70.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

KKS-P-233

(2019/1.2.1./1)

„110 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje“

62 491,44

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

71.

Kauno Jono Laužiko mokykla

KKS-P-187

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Jono Laužiko mokykloje“

30 524,02

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

72.

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

KKS-P-250

(2019/1.2.1./1)

„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje“

52 411,89

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

73.

Kauno „Aušros“ gimnazija

KKS-P-248

(2019/1.2.1./1)

„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno „Aušros“ gimnazijoje“

52 411,89

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

74.

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

KKS-P-240

(2019/1.2.1./1)

„100 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje“

56 396,45

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

75.

VšĮ Liškiavos kultūros centras

KKS-P-2

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas viešosios įstaigos Liškiavos kultūros centrui“

77 520,68

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

76.

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla  – daugiafunkcis centras

KKS-P-239

(2019/1.2.1./1)

„100 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre“

57 238,44

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

77.

Kauno Simono Daukanto progimnazija

KKS-P-247

(2019/1.2.1./1)

„85 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Simono Daukanto progimnazijoje“

49 928,89

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

78.

Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcinis centras

KKS-P-242

(2019/1.2.1./1)

„70 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Šančių mokykloje - daugiafunkciniame centre“

40 363,15

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

79.

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“

KKS-P-199

(2019/1.2.1./1)

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno lopšelyje-darželyje „Rasytė“

33 607,47

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

80.

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

KKS-P-195

(2019/1.2.1./1)

„50 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno savivaldybės vaikų globos namuose“

30 075,14

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

81.

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

KKS-P-235

(2019/1.2.1./1

„105 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijoje

59 372,79

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

82.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis

KKS-P100

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje“

40 041,12

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

83.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla - daugiafunkcinis centras

KKS-P-222

(2019/1.2.1./1)

„140 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje - daugiafunkciniame centre“

78 005,94

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

84.

Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapija

KKS-P-253

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčioje“

12 738,85

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

3) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

4) vykdyti projekto lėšomis įdiegto šilumos siurblio pagamintos šiluminės energijos apskaitą.

85.

Tauragės socialinių paslaugų centras

KKS-P-103

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės nakvynės namų pastate“

17 461,25

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

86.

Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapija, bažnyčia

KKS-P-13

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijai, bažnyčiai“

33 166,19

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką (jei taikoma);

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus (jei taikoma);

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją (jei taikoma);

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

87.

VšĮ Šakių parapijos  globos ir užimtumo centras

KKS-P-9

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Šakių parapijos globos ir užimtumo centre“

10 047,59

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:   

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;  

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

88.

VšĮ Kauno technikos kolegija

KKS-P-288

(2019/1.2.1./1)

„KTK saulės elektrinė“

150 495,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

89.

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“

KKS-P-256

(2019/1.2.1./1)

„Saulės energijos išteklių panaudojimas neįgaliesiems pritaikytos nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos poreikiams“

29 363,06

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

90.

Marijampolės profesinio rengimo centras

KKS-P-23

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Marijampolės profesinio rengimo centro pastatuose“

112 531,76

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

91.

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

KKS-P-32

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre“

64 759,14

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

92.

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

KKS-P-141

(2019/1.2.1./1)

„Saulės elektrinė 120 kW Alantos technologijos ir verslo mokykloje“

77 880,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

93.

Kauno rajono Domeikavos gimnazija

KKS-P-271

(2019/1.2.1./1)

„Kauno rajono Domeikavos gimnazijos saulės fotovoltinė elektrinė“

59 350,50

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

94.

Kauno rajono Ringaudų pradinė mokykla

KKS-P-267

(2019/1.2.1./1)

„Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos saulės fotovoltinė elektrinė“

63 071,25

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos  

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

95.

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

KKS-P-264

(2019/1.2.1./1)

„Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos saulės fotovoltinė elektrinė“

70 512,75

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

96.

Salako socialinės globos namai

KKS-P-105

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Zarasų rajono Salako socialinės globos namuose“

22 842,15

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

97.

VšĮ Lazdijų ligoninė

KKS-P-17

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas VšĮ Lazdijų ligoninėje“

73 419,41

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

98.

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė

KKS-P-36

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“

80 474,63

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

99.

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras

KKS-P-7

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centre“

39 048,63

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

100.

VšĮ Tauragės ligoninė

KKS-P-107

(2019/1.2.1./1)

„Saulės elektrinės įrengimas VšĮ Tauragės ligoninė, Prezidento g. 7, Tauragė“

45 736,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2)užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti  leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

101.

VšĮ Marijampolės ligoninė

KKS-P-18

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“

64 722,40 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

102.

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis

KKS-P-273

(2019/1.2.1./1)

„Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio saulės fotovoltinė elektrinė“

19 102,88 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

103.

Skemų socialinės globos namai

KKS-P-109

(2019/1.2.1./1)

„Saulės elektrinė Skemų socialinės globos namuose“

14 557,20 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

104.

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

KKS-P-40

(2019/1.2.1./1)

„VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinė elektrinė“

20 605,82 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

105.

Kauno technologijos universitetas

KKS-P-274

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas Kauno technologijos universiteto pastatuose“

329 406,13 

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

106.

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras

KKS-P-15

(2019/1.2.1./1)

„Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“

16 839,97 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

107.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

KKS-P-12

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje“

55 936,43 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

108.

Vilkaviškio r. savivaldybės Gudkaimio globos namai

KKS-P-6

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose“

76 952,34 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

109.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

KKS-P-113

(2019/1.2.1./1)

„Kultūros bei poilsio pastatų Šilinės g., Plokščių k., Platelių sen., Plungės r. sav. paprastojo remonto projektas įrengiant fotovoltinę saulės elektrinę“

22 870,00 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

110.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Zarasų meno mokykla

KKS-P-83

(2019/1.2.1./1)

„Zarasų meno mokyklos saulės elektrinės įrengimas“

13 115,39 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

111.

VŠĮ Varėnos ligoninė

KKS-P-266

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas VšĮ Varėnos ligoninė“

157 271,60

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

112.

Kaišiadorių rajono Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“

KKS-P-53

(2019/1.2.1./1)

„Kaišiadorių rajono Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ saulės fotovoltinė elektrinė“

13 963,40

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

113.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

KKS-P-148

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių  panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės Sužionių seniūnijos administraciniame pastate“

44 301,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

2) pareiškėjas turi vykdyti projekto lėšomis įdiegto katilo pagamintos šiluminės energijos ir sunaudotos elektros apskaitą;

3) pateikti projekto metu planuojamos diegti įrangos techninio projekto kopiją.

114.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

KKS-P-143

(2019/1.2.1./1)

„Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ saulės fotovoltinė elektrinė“

9 588,19

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

115.

Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis Ąžuoliukas

KKS-P-67

(2019/1.2.1./1)

„Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio Ąžuoliukas saulės fotovoltinė elektrinė“

14 253,80

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

116.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“

KKS-P-144 (2019/1.2.1./1)

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ fotovoltinė elektrinė

34 041,69

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją ; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

117.

Šakių rajono savivaldybės administracija

KKS-P-80 (2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių rajono administracijos pastate, esančiame Bažnyčios g. 4, Šakiuose“

50 901,66

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

118.

VšĮ Šiaulių centro poliklinika

KKS-P-87

(2019/1.2.1./1)

„Saulės elektrinės įrengimas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, Vytauto g. 101, Šiauliai“

75 331,00

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

119.

Gamtos tyrimų centras

KKS-P-159

(2019/1.2.1./1)

„Saulės energijos panaudojimas pagrindiniame Gamtos tyrimų centro pastate“

48 767,60

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

120.

Lietuvos sporto centras

KKS-P-36

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Trakų sporto bazės pastate“

48 147,37

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

121.

Šakių lopšelis darželis „Berželis“

KKS-P-16

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių lopšelyje darželyje „Berželis“, esančiame Gimnazijos g. 7, Šakiai“

22 715,12

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:   

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

122.

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

KKS-P-84

(2019/1.2.1./1)

„Zarasų rajono socialinių paslaugų centro saulės elektrinės įrengimas“

20 657,35

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

123.

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

KKS-P-165

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

157 980,20

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

124.

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė

KKS-P-88

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Radviliškio ligoninės pastate“

72 834,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

125.

Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo parapija

KKS-P-8 (2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo parapijai“

12 102,23

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

126.

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

KKS-P-30

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ant VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso V. Kudirkos g. 99C, Šiauliuose, stogo projektas“

88 720,32

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

127.

Tauragės Švč. Trejybės parapija

KKS-P-108

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinė elektrinė Tauragės Švč. Trejybės parapija“

44 388,75

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

128.

Kalvarijos gimnazija

KKS-P-92

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinė elektrinė, adresu J. Basanavičiaus g.16, Kalvarija“

69 147,18

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

129.

Tauragės „Aušros“ progimnazija

KKS-P-77

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės „Aušros“ progimnazijos pastate“

45 322,50

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

130.

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

KKS-P-106

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas profesinio mokymo centre „Žirmūnai“

 

63 437,60 

 

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

131.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija

KKS-P-74

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, esančioje Kęstučio g., Prienuose“

64 621,38

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

132.

Šakių „Žiburio” gimnazija

KKS-P-275

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, esančioje V. Kudirkos g. 33, Šakiuose“

50 216,43

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

133.

Kalvarijos savivaldybės administracija

KKS-P-116

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinė, adresu J. Basanavičiaus 21A, Kalvarija“

32 671,13

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

134.

Prienų „Žiburio“ gimnazija

KKS-P-76

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, esančioje Basanavičiaus g. 1, Prienuose“

39 407,41

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

135.

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla

KKS-P-73

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje“

72 352,65

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

136.

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija

KKS-P-156

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių įdiegimas Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos pastate“

23 455,20

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

137.

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

KKS-P-27

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastate“

68 836,50

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

138.

Šakių lopšelis darželis “Klevelis”

KKS-P-21

(2019/1.2.1./1)

„Saulės jėgainės diegimas Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“

24 554,06

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

139.

Panevėžio pataisos namai

KKS-P-35

(2019/1.2.1./1)

„Saulės elektrinės įrengimas Panevėžio pataisos namuose“

75 053,83

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

140.

Veiverių šv. Liudviko parapija

KKS-P-54

(2019/1.2.1./1)

„Veiverių bažnyčios ir parapijos namų šildymo sistemos keitimas į ekologišką (šilumos  siurbliai oras-vanduo)“

9 900,96

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

2) pareiškėjas turi būti įpareigotas vykdyti Projekto lėšomis įdiegto katilo pagamintos šiluminės energijos ir sunaudotos elektros apskaitą;

3) pateikti projekto metu planuojamos diegti įrangos techninio projekto kopiją.

141.

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija

KKS-P-142

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pastate“

67 003,50

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

142.

Prienų rajono savivaldybės administracija

KKS-P-71

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Prienų rajono savivaldybės administracijos pastate“

34 253,73

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

143.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė

KKS-P-28

(2019/1.2.1./1)

„Kaišiadorių ligoninės pastato atnaujinimas pagal atsinaujinančius energijos išteklius“

74 776,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

144.

VšĮ Šilutės ligoninė

KKS-P-277

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas VšĮ „Šilutės ligoninė“

97 419,75

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

145.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

KKS-P-85

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje“

50 963,06

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

146.

Kauno tardymo izoliatorius

KKS-P-50

(2019/1.2.1./1)

„Klimato kaitos programos 1.2.1 priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose“

241 486,56

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

147.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

KKS-P-48

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje“

74 418,48

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

148.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

KKS-P-26

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pastate“

45 159,75

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

149.

Kaišiadorių vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

KKS-P-140

(2019/1.2.1./1)

„Kaišiadorių vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ saulės fotovoltinė elektrinė“

31 072,80

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

150.

Trakų r. Rūdiškių gimnazija

KKS-P-263

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Rūdiškių gimnazijoje“

38 811,45

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

151.

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

KKS-P-114

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Šiaulių GERC pastatuose“

57 509,60

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

152.

BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla

KKS-P-94

(2019/1.2.1./1)

„Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos „Atsinaujinančios energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“

53 700,26

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

153.

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras

KKS-P-75

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre“

34 384,36

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

154.

Neringos gimnazija

KKS-P-38

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Neringoje“

69 389,60

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

155.

Anykščių rajono savivaldybės administracija

KKS-P-25

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių rajono savivaldybės administracijos pastate, J. Biliūno g. 23, Anykščiai“

20 010,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

156.

Lavėnų socialinės globos namai

KKS-P-101

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Lavėnų socialinės globos namuose“

47 821,84

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

157.

Rūdiškių kultūros centras

KKS-P-31

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Trakų r. Rūdiškių kultūros centre“

32 431,55

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

158.

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija

KKS-P-162

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje„

65 857,17

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

159.

Kukarskės globos namai

KKS-P-39

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Kukarskės globos namuose, esančiuose Nemuno g. 136, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių raj.“

70 698,38

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

160.

Šilalės sporto mokykla

KKS-P-120

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Šilalės sporto mokykloje“

74 141,10

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

161.

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (PASPC)

KKS-P-56

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre“

54 441,77

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

162.

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

KKS-P-161

(2019/1.2.1./1)

„Saulės elektrinės įrengimas Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje“

25 883,90

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

163.

Viešoji įstaiga „Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė“

KKS-P-68

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Gargždų ligoninėje“

129 724,92

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

164.

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

KKS-P-257

(2019/1.2.1./1)

„Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos fotoelektrinė“

55 691,45

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

165.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla

KKS-P-252

(2019/1.2.1./1)

„Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos fotoelektrinė“

44 606,25

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

166.

Mažeikių l/d Delfinas

KKS-P-258

(2019/1.2.1./1)

„Mažeikių l/d Delfinas fotoelektrinė“

33 191,41

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

167.

BĮ Mažeikių sporto mokykla

KKS-P-254

(2019/1.2.1./1)

„Mažeikių sporto mokyklos saulės fotoelektrinė“

33 191,46

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

168.

Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“

KKS-P-79

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas universalioje  sporto arenoje Sportima“

170 207,73

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

169.

Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“

KKS-P-145

(2019/1.2.1./1)

Mažeikių L/d Buratinas fotoelektrinė“

33 356,25

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

170.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

KKS-P-255

(2019/1.2.1./1)

„Mažeikių rajono savivaldybės administracijos fotoelektrinė“

27 731,25

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

171.

Veisiejų socialinės globos namai

KKS-P-24

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Veisiejų socialinės globos namuose“

428 726,71

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

172.

Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“

KKS-P-149

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Kančėnų bendruomenės organizacijos „Dėmesio centras“ bendruomenės namų pastate“

28 315,20

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti statinio projektą pagal statybos techniniame reglamente numatytą tvarką;

3) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

4) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegto šilumos siurblio pagamintos šiluminės energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

173.

Trakų rajono savivaldybė

KKS-P-52

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Trakų rajono savivaldybės administracijoje“

40 827,74

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

174.

Čižiūnų socialinių paslaugų centras

KKS-P-37

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Čižiūnų socialinių paslaugų centre“

26 781,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

175.

Anykščių kultūros centras

KKS-P-29

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių kultūros centro pastate“

60 596,25

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

176.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

KKS-P-139

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“

68 522,23

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

177.

Viliaus Gaigalaičio globos namai

KKS-P-147

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose“

87 594,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

178.

Labdaros ir paramos fondas Širvintų parapijos globos namai

KKS-P-33

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinė elektrinė Širvintų parapijos globos namams“

32 362,57

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

179.

Birštono gimnazija

KKS-P-137

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Birštono gimnazijoje“

81 947,20

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

180.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

KKS-P-22

(2019/1.2.1./1)

„Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Alytaus „Volungės“ progimnazijoje“

44 048,78

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

181.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

KKS-P-111

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje“

38 885,38

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

182.

Prienų rajono Jiezno gimnazija

KKS-P-69

(2019/1.2.1./1)

„Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Prienų rajono Jiezno gimnazijoje“

26 461,68

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

183.

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai

KKS-P-158

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Pivašiūnų globos namų pastate“

20 780,80

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

184.

Tauragės kultūros centras

KKS-P-78

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės kultūros centro pastate“

46 738,50

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

185.

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

KKS-P-278

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio policijos komisariato administracinės paskirties pastate, Pramonės g. 9 Rokiškyje“

44 890,76

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos

apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

186.

Vilniaus Šv. Juozapo parapija

KKS-P-138

(2019/1.2.1./1)

„Šv. Juozapo bažnyčia“

64 007,27

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius

dokumentus; 

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją; 

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

187.

Tauragės Žalgirių gimnazija

KKS-P-97

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės Žalgirių gimnazijos pastate“

63 424,50

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją;

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

188.

Kalesninkų Mykolo Rudžio pagrindinė mokykla

KKS-P-265

(2019/1.2.1./1)

„Saulės elektrinės įrengimas Kalesninkų Mykolo Rudžio pagrindinėje mokykloje“

18 623,90

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

189.

Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

KKS-P-99

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastate“

26 559,00

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

3) vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

190.

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

KKS-P-93

(2019/1.2.1./1)

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos pastate“

29 246,55

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

2) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

3) vykdyti projekto lėšomis įdiegto katilo pagamintos šiluminės energijos apskaitą;

4) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

191.

Utenos rajono savivaldybės administracija

KKS-P-287

(2019/1.2.1./1)

„Biokuro katilinės įrengimas Vyžuonose“

144 370,20

Finansavimo sutartyje pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal STR numatytą tvarką;

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

3) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas; 

4) vykdyti projekto lėšomis įdiegto katilo pagamintos šiluminės energijos apskaitą.

IŠ VISO

10 076 951,30 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika