LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 STRAIPSNIŲ, XI SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 851 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 m. liepos 19 d. Nr. XIV-1382

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu padaryta mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinti veika ir šio kodekso 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą administracinės nuobaudos paskirtį galima įgyvendinti netraukiant asmens administracinėn atsakomybėn, teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną turintis pareigūnas gali jos nepradėti ir pareikšti asmeniui žodinę pastabą. Šio straipsnio nuostatos gali būti taikomos asmeniui padarius šio kodekso 85 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 86 straipsnyje, 88 straipsnio 1 dalyje, 89 straipsnio 1 dalyje, 90 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 92 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 93 straipsnio 1, 3, 5, 7, 8 ir 9 dalyse, 108 straipsnyje, 124 straipsnio 1 dalyje, 126 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 1 dalyje, 146 straipsnio 1 dalyje, 152 straipsnio 1 dalyje, 153 straipsnio 1 dalyje, 154 straipsnio 1 dalyje, 155 straipsnio 1 dalyje, 161 straipsnio 1 dalyje, 164 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 189 straipsnio 1 dalyje, 192 straipsnio 1 dalyje, 205 straipsnio 1 dalyje, 212 straipsnio 1 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 228 straipsnyje, 247 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 258 straipsnyje, 261 straipsnio 1 dalyje, 278 straipsnyje, 279 straipsnio 1 dalyje, 283 straipsnyje, 284 straipsnio 1 dalyje, 287 straipsnyje, 294 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 295 straipsnio 3 dalyje, 296 straipsnio 1 dalyje, 297 straipsnio 1 dalyje, 299 straipsnio 1 dalyje, 305 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 325 straipsnyje, 327 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 333 straipsnio 1 dalyje, 340 straipsnyje, 346 straipsnio 1 dalyje, 366 straipsnio 1 dalyje, 368 straipsnio 1 dalyje, 373 straipsnio 1 dalyje, 375 straipsnio 1 dalyje, 402, 404 straipsniuose, 406 straipsnio 6 dalyje, 409 straipsnyje, 413 straipsnio 1 dalyje, 416 straipsnio 1 dalyje, 417 straipsnio 7 dalyje, 428 straipsnio 6 dalyje, 445 straipsnio 1 dalyje, 477 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 492 straipsnio 1 dalyje, 519 straipsnio 1 dalyje, 520 straipsnyje, 523 straipsnio 1 dalyje, 525 straipsnio 1 dalyje, 526 straipsnio 1 dalyje, 528 straipsnio 1 dalyje, 530 straipsnio 1 dalyje, 544 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 545 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 548 straipsnio 3 dalyje numatytų administracinių nusižengimų požymių turinčias veikas.

 

2 straipsnis. XI skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

XI SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PILIEČIŲ RINKIMŲ TEISĖMIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR SAVIVALDYBIŲ MERŲ RINKIMŲ, RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ AR REFERENDUMŲ TVARKA“.

 

3 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 85 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

85 straipsnis. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse ar Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme nustatytos rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių organizacijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas pripažinti negaliojančiais,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų, rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių organizacijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

3. Trukdymas kandidatui į Respublikos Prezidentus, Lietuvos Respublikos Seimo narius, Europos Parlamento narius, savivaldybės tarybos narius, savivaldybės merus ar kitam politinės kampanijos dalyviui susitikti su rinkėjais ar kitoks trukdymas vykdyti rinkimų ar referendumo agitaciją

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas likus septynioms valandoms iki balsavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ar referendumo dieną pradžios, taip pat rinkimų, referendumo dieną

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas visuomenės informavimo priemonėse,

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 851 straipsniu

Papildyti Kodeksą 851 straipsniu:

851 straipsnis. Kompromituojančios informacijos ar atsakomosios nuomonės skelbimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytų kompromituojančios informacijos skelbimo ribojimų ar atsakomosios nuomonės apie rinkimų politinės kampanijos dalyvį, kandidatų sąrašą ar kandidatą skelbimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.“

 

5 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Pakeisti  86 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

86 straipsnis. Rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas

Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse ar Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme numatytų rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.“

 

6 straipsnis. 88 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 88 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

88 straipsnis. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Draudimo papirkti kandidato išsikėlimą ir (arba) keliamus kandidatus remiančius rinkėjus, jiems atsilyginti ar žadėti atsilyginti už kandidato parėmimą, taip pat grasinant reikalauti pasirašyti rinkėjų parašų rinkimo lape ar elektroniniu būdu arba kitaip pažeisti savanoriškumo principą pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

7 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 90 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

90 straipsnis. Balsavimo rinkimuose ar referendume tvarkos pažeidimas

1. Rinkėjų balsavimo slaptumo pažeidimas rinkimuose ar referendume

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos rinkėjų balsavimo namuose, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, laivuose, sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus ambulatorines įstaigas), socialinės globos įstaigose, kariniuose vienetuose, teritorinių policijos įstaigų areštinėse, suėmimo vykdymo ir arešto bei laisvės atėmimo bausmių atlikimo vietose tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos rinkėjų balsavimo tvarkos pažeidimas, jeigu rinkėjas tuose pačiuose rinkimuose ar referendume apgaulės būdu balsavo daugiau negu vieną kartą arba neteisėtai balsavo už kitą asmenį,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

5. Rinkėjo balsavimas už atlygį ar siūlymasis balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

6. Kitoks Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos balsavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo trisdešimt iki vieno šimto devyniasdešimt eurų.“

 

8 straipsnis. 92 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 92 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

92 straipsnis. Politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas

1. Išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo nustatytos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių organizacijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytų politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.“

 

9 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 93 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

93 straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

1. Mažos aukos suteikimas tam pačiam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tos pačios politinės kampanijos metu nedeklaravus pajamų 

užtraukia baudą aukotojui nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės

užtraukia baudą auką suteikusiam asmeniui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir auką suteikusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo priėmimą atsakingam asmeniui – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

5. Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

7. Telefonu aukojamų mažų aukų priėmimo, apskaitos ir pervedimo savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą mažų aukų rinkimo telefonu paslaugą savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiančios telekomunikacijų bendrovės vadovui nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

8. Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus savarankiškuoju politinės kampanijos dalyviu

užtraukia baudą privalančių registruotis politinių organizacijų pirmininkams ar privalantiems registruotis asmenims nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

9. Kitoks, negu numatyta šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

10. Šiame kodekse nurodyta maža auka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse.“

 

 

10 straipsnis. 94 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 94 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

94 straipsnis. Nepranešimas apie atsiradusius savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą pagrindus

Savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero nepranešimas Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai apie perėjimą į pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigomis, arba apie pareigų, nesuderinamų su savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigomis, ėjimą

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“

 

11 straipsnis. 223 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 223 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

223 straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Politinių organizacijų narių registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas

1. Neteisingų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinę ataskaitą, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Politinių organizacijų narių registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui arba juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinę ataskaitą, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, auditoriaus išvadą, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Politinių organizacijų narių registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ar atstovybių vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

12 straipsnis. 544 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 544 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

544 straipsnis. Politinių organizacijų ir analitinių centrų finansavimo tvarkos pažeidimas

1. Politinės organizacijos gautų lėšų apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą už politinės organizacijos finansinę apskaitą atsakingam asmeniui ar politinės organizacijos pirmininkui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Politinės organizacijos ar analitinio centro finansavimas neturint tam teisės

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

4. Kitoks, negu nustatyta šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse, politinės organizacijos ar analitinio centro finansavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą už politinės organizacijos ar analitinio centro finansinę apskaitą atsakingam asmeniui ar politinės organizacijos pirmininkui, ar analitinio centro vadovui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

13 straipsnis. 545 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 545 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

545 straipsnis. Politinės organizacijos, analitinio centro, politinės kampanijos dalyvio, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo duomenų ir dokumentų nepateikimas

1. Duomenų arba dokumentų nepateikimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso reikalavimus, kai tai padaro politinės kampanijos dalyvis ar politinės kampanijos iždininkas,

užtraukia baudą politinės kampanijos dalyviui ar politinės kampanijos iždininkui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos nepateikimas

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

3. Politinės organizacijos, analitinio centro finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme nustatytų finansinių ataskaitų rinkinio priedų ir auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų, kai ši ataskaita privaloma, nepateikimas

užtraukia baudą politinės organizacijos pirmininkui ar analitinio centro vadovui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Mažas aukas telefonu paaukojusių asmenų sąrašo su aukotojus nustatyti leidžiančiais duomenimis nepateikimas

užtraukia baudą mažų aukų rinkimo telefonu paslaugą savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiančios telekomunikacijų bendrovės vadovui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 11 straipsnį, įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 11 straipsnis įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_4a21f3ad2fa44fd4ae65ae6e8b039982_end