herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) GRĖSMĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE VALDYMO PRIEMONIŲ 

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. A-841

Joniškis

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. rugsėjo 7 d. raštą Nr. SR-4064 „Dėl COVID-19 grėsmės valdymo priemonių“ ir siekdama užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui:

            1. P a v e d u Joniškio rajone veikiančių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaigų) vadovams teikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją, kai mokyklų darbuotojams ar mokiniams buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar mokyklos darbuotojams, ar mokiniams taikoma izoliacija, užpildant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. rugsėjo 7 d. rašte Nr. SR-4064 „Dėl COVID-19 grėsmės valdymo priemonių“ nurodytas nuorodas (toliau – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuorodos).

            2. N u r o d a u švietimo įstaigų vadovams naudojantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuorodomis nedelsiant atnaujinti informaciją, kai situacija švietimo įstaigoje keičiasi. Neatnaujinus duomenų laikoma, kad situacija švietimo įstaigoje nesikeičia.

            3. Į p a r e i g o j u švietimo įstaigų vadovus informaciją, kai mokyklų darbuotojams ar mokiniams buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar mokyklos darbuotojams, ar mokiniams taikoma izoliacija, papildomai teikti Joniškio rajono savivaldybės administracijai, el. paštu [email protected].

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė