LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20192020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. V-555

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu:

1. T v i r t i n u 2019–2020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                    Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-555

 

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

I SKYRIUS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gegužės 22 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 18 d.

3. Menai

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 18 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. balandžio 2 d. – 2020 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 18 d.

2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandžio 1 d.

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 22, 23, 25 d.

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų)  kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 23, 25 d.

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 25 d.

9 val.

9. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis, valstybinis

2020 m. birželio 29 d.

9 val.

10. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo, rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 30 d.

9 val.

11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

9 val.

12. Matematika 

Valstybinis

2020 m. liepos 3 d.

9 val.

13. Istorija

Valstybinis

2020 m. liepos 7 d.

9 val.

14. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. liepos 8 d.

9 val.

15. Biologija

Valstybinis

2020 m. liepos 9 d.

9 val.

16. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2020 m. liepos 10 d.

9 val.

17. Informacinės technologijos

Valstybinis

2020 m. liepos 13 d.

9 val.

18. Geografija

Valstybinis

2020 m. liepos 15 d.

9 val.

19. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2020 m. liepos 16 d.

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. liepos 17 d.

9 val.

21. Chemija

Valstybinis

2020 m. liepos 20 d.

9 val.

22. Fizika

Valstybinis

2020 m. liepos 21 d.

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

23. Matematika

Valstybinis

2020 m. liepos 22 d.

9 val.

24. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. liepos 22 d.

13 val.

25. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys  

Valstybinis

2020 m. liepos 23 d.

9 val.

26. Geografija

Valstybinis

2020 m. liepos 23 d.

13 val.

27. Informacinės technologijos

Valstybinis

2020 m. liepos 24 d.

9 val.

28. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

mokyklinis

2020 m. liepos 24 d.

13 val.

29. Biologija

Valstybinis

2020 m. liepos 27 d.

9 val.

30. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. liepos 27 d.

13 val.

31. Užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. liepos 28 d.

9 val.

32. Istorija

Valstybinis

2020 m. liepos 29 d.

9 val.

33. Chemija

Valstybinis

2020 m. liepos 29 d.

13 val.

34. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2020 m. liepos 30 d.

9 val.

35. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo, rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. liepos 30 d.

13 val.

36. Fizika

Valstybinis

2020 m. liepos 31 d.

9 val.

37. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2020 m. liepos 31 d.

13 val.

38. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2020 m. rugpjūčio 4 d.

9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

____________________________________________