LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2021 METŲ PASKELBIMO VYTAUTO MAČERNIO METAIS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3275

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis;

įvertindamas Vytauto Mačernio filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių kultūrai;

pabrėždamas, kad visuomenė, iš naujo apmąstydama Vytauto Mačernio asmenybę ir jo kūrybinį palikimą, turi galimybę labiau susipažinti su Lietuvos istorija;

neabejodamas, kad poeto Vytauto Mačernio kūryba ir jos kontekstai padeda formuoti visuomenės istorinę sąmonę ir kultūrinę tapatybę;

siekdamas pažymėti Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2021 metus Vytauto Mačernio metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2020 m. spalio 1 d. parengti Vytauto Mačernio metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2021 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Vytauto Mačernio metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis