herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. A-347

Joniškis

           

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A-235 (2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A-344 redakcija), 17 punktu:

1.    SudarauJaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų vertinimo komisiją (toliau – komisija):

Stefanija Šniukienė, Finanų skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

Evelina Tiškauskienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Akvilė Mickevičiūtė, Kanceliarijos skyriaus specialistė;

Gabrielė Jakienė, Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gerda Petrėnaitė,  Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Mantas Adomaitis, Joniškio seniūnijos socialinio darbo specialistas;

Mantas Ivanauskas, Joniškio seniūnijos socialinio darbo specialistas.

2.Nurodau komisijai vadovautis Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu  Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu  Nr. A-235 Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo (2020 m. balandžio 2 d. įsakymo  Nr. A-344  redakcija).

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė