LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

dėl lIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO
NR. XIII-1482 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1568

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 134 punktu:

 

„134.

 

XIIIP-2617

Socialinių įmonių įstatymo

Nr. IX-2251 3, 4, 10, 13, 14,

15, 16, 17 18, 19, 20 ir 22

straipsnių pakeitimo

įstatymas

Seimo nariai

T. Tomilinas“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis