LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 2 d. Nr. V-4

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Per mėnesį, esant šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymui, išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 60 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  ir 30 vienkartinių paklodžių);

13.1.2. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 45 vienetai sauskelnių arba 45 vienetai įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 45 vienetai vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml,  ir 15 vienkartinių paklodžių), kai nustatytos šios ligos ir būklės:

13.1.2.1. liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai;

13.1.2.2. išsėtinė sklerozė (G35);

13.1.2.3. galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05);

13.1.3. asmenims, kuriems nustatytos šios ligos ir būklės: CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padariniai (T90.5, T91.3) arba liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai, arba galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimai (I61–64, I69, G95.1), arba išsėtinė sklerozė (G35), arba galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05), – 30 vienetų sauskelnių arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 30 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 15 vienetų sauskelnių ir
15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, ir 15 vienkartinių paklodžių), arba
36 vienetai įklotų, kurių sugeriamumas iki 500 ml;

13.1.4. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 30 vienetų sauskelnių arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 30 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, ir 15 vienkartinių paklodžių).“

 

2. Papildau 22 punktu:

„22. Stomos odos priežiūros priemonė hidrokoloidinė pasta

Pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 1 pakuotė (iki 60 g) pastos per mėnesį.“

 

3. Papildau 23 punktu:

„23. Stomos odos priežiūros priemonė hidrokoloidinės masės žiedas

Pacientams, esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai. Išrašoma ne daugiau kaip 10 žiedų per mėnesį.“

 

4. Papildau 24 punktu:

„24. Lašinimo sistema parenterinės mitybos mišiniams lašinti

Taikant parenterinės mitybos terapiją dėl virškinimo sistemos sutrikimų:  malabsorbcijos, išsivysčiusios po procedūrų (TLK-10-AM kodas K91.2), arba virškinimo sistemos sutrikimų po enterostomijos ir kolostomijos (TLK-10-AM kodas K91.4). Išrašoma ne daugiau kaip 30 vnt. per mėnesį.“

 

5. Papildau 25 punktu:

„25. Vienkartinis priemonių rinkinys vaistų lašinimo infuzinei pompai

Skiriamas chemoterapinių vaistų lašinimui teikiant dienos sveikatos priežiūros paslaugas pacientams sergantiems piktybiniais navikais (TLK-10-AM kodai C00–D09, D37–D48). Viename recepte išrašomas ne daugiau kaip 1 rinkinys vienai ilgalaikei nepertraukiamai infuzijai, kurios trukmė iki 7 dienų. Atsižvelgiant į chemoterapinių vaistų gydymo schemą per mėnesį gali būti išrašoma tiek receptų kiek ilgalaikių nepertraukiamų infuzijų skiriama paciento gydymui.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga