NidosHerbas

 


NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T1-63

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Neringos savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2.  Panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimą
Nr. T1-89 „Dėl Neringos savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Darius Jasaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginija Gedžiuvienė

2018-04-26