LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-188 / A1-84 / ISAK-487 „DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ paKEITImo

 

2014 m. gegužės 22 d. Nr. V-600/A1-272/V-459

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188 / A1-84 / ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildome 1 priedo 5 skyrių „Virškinimo sistemos, endokrininės ligos ir patologinės būklės. Virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių liaukų sistemų funkcijos (TFK)“ 5.6.3 papunkčiu:

 

„5.6.3.

Paveldimas medžiagų apykaitos funkcijos įsisavinti baltymą nebuvimas, kai reikalingas nuolatinis specialus maitinimosi režimas, naudojant specialiosios paskirties maisto produktus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                 Vytenis Povilas Andriukaitis

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                        Algimanta Pabedinskienė

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                     Dainius Pavalkis