LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-976 „DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 11 d. Nr. V-1202

Vilnius

 

Pakeičiu Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“:

1.  Papildau 1 priedą lentele „Bobslėjus, skeletonas ir rogučių sportas“:

BOBSLĖJUS, SKELETONAS IR ROGUČIŲ SPORTAS

Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

 

MP 6

MP 5

MP 4

MP 3

MP 2

MP 1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pradinio rengimo

1

Iki 13

Iki 13

9

 

 

 

 

 

 

9

2

9–14

9–14

91

 

 

 

 

 

 

12

Meistriškumo ugdymo

1

10–15

10–15

7

4

3

 

 

 

 

15

2

11–16

11–18

7

3

3

1

 

 

 

18

3

12–17

12–19

6

2

2

2

 

 

 

21

4

13–18

13–20

6

 

4

2

 

 

 

24

5

14 ir vyresnės

14 ir vyresni

5

 

2

3

 

 

 

26

Meistriškumo tobulinimo

1

15 ir vyresnės

15 ir vyresni

4

 

2

1

1

 

 

28

2

16 ir vyresnės

17 ir vyresni

4

 

1

2

1

 

 

30

3

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

4

 

 

2

2

 

 

32

Aukšto meistriškumo

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

2

 

 

 

1

1

 

32

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

1

1

36

Pastaba. 1 – 7 sportininkai dalyvavo 2 varžybose.“

 

2Papildau 1 priedą lentele „Bobslėjaus, skeletono ir rogučių sporto šakų sportininkų meistriškumo pakopos pagal užimtą vietą varžybose“:

BOBSLĖJAUS, SKELETONO IR ROGUČIŲ SPORTO ŠAKŲ SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPOS PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali arba komandinė rungtis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Olimpinės žaidynės

1–24

 

D2

 

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–24

1–12

D2

 

 

 

 

 

 

3.

Europos čempionatas

1–12

1–8

13–243

9–163

 

 

 

 

 

4.

Pasaulio taurės varžybos

1–12

1–6

13–243

7–163

D 2

D 2

 

 

 

5.

Pasaulio taurės finalinės varžybos

1–18

1–8

D 2

9–122

 

 

 

 

 

6.

Pasaulio studentų universiada

1–6

1–3

7–123

4–63

13–242

7–122

 

 

 

7.

Tarptautinės varžybos1

 

 

1–64

1

7–123

2–43

 

 

 

8.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–6

1–3

7–12

4–6

13–162

7–122

 

 

 

9.

Pasaulio kariškių čempionatas

 

 

1–6

1

7–123

2–43

 

 

 

10.

Europos jaunimo čempionatas

1–3

1

4–6

2–3

7–122

4–82

 

 

 

11.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

1–34

1–34

4–63

4–63

7–122

 

 

12.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

 

1–3

1–3

4–63

4–63

7–122

 

 

13.

Pasaulio jaunių čempionatas

 

 

1–3

1–3

4–63

4–63

7–242

 

 

14.

Europos jaunių čempionatas U19

 

 

1

1

2–4

2–4

5–183

 

 

15.

Europos jaunių čempionatas U17

 

 

 

 

1–4

1–4

5–93

9–122

 

16.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

 

1

1

2–4

2–4

5–183

 

 

17.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

 

 

1–4

1–33

4–83

9–122

13–182

18.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

 

 

1–24

1–24

3–63

7–122

 

19.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

 

 

14

14

2–33

4–9 2

 

20.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–44

5–83

9–122

21.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatai, žaidynės, taurės varžybos

 

 

 

 

 

 

1–24

3–63

 

22.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

1–63

7–122

23.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

1–43

5–93

Pastabos: D dalyvavimas;

1– varžybos, įtrauktos į tarptautinės (pasaulio ar Europos) bobslėjaus ir skeletono federacijos arba tarptautinės (pasaulio ar Europos) rogučių federacijos ir į Lietuvos bobslėjaus ir skeletono federacijos arba Lietuvos rogučių sporto federacijos varžybų kalendorius, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 valstybių atstovai.

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4 – aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių.“

 

3Pakeičiu 1 priedo lentelę „Šiuolaikinės penkiakovės sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopos pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS SPORTO ŠAKOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPOS PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali arba komandinė rungtis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Olimpinės žaidynės

1–24

 

D2

 

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–24

1–12

D2

 

 

 

 

 

 

3.

Europos čempionatas

1–12

1–8

13–24 3

9–16 3

 

 

 

 

 

4.

Pasaulio taurės varžybos

1–12

1–6

13–24 3

7–16 3

D2

D2

 

 

 

5.

Pasaulio taurės finalinės varžybos

1–18

1–8

D 2

9–122

 

 

 

 

 

6.

Pasaulio studentų universiada

1–6

1–3

7–12 3

4–6 3

13–24 2

7–12 2

 

 

 

7.

Pasaulio „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

1-6

1-3

7-122

4-82

13-242

9-122

 

 

 

8.

Tarptautinės varžybos 1

 

 

1–64

1

7–12 3

2–4 3

 

 

 

9.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–6

1–3

7–12

4–6

13–16 2

7–12 2

 

 

 

10.

Pasaulio jaunimo „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

1-63

1-33

7-122

4-63

13-162

 

 

11.

Pasaulio kariškių čempionatas

 

 

1–6

1

7–123

2–63

 

 

 

12.

Europos „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

1-3

1-3

4-63

4-63

7-122

7-122

 

 

 

13.

Europos jaunimo iki 21 m. ir iki 24 m. čempionatai

1–3

1

4–6

2–3

7–12 2

4–8 2

D2

 

 

14.

Europos jaunimo iki 21 m. ir iki 24 m. „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

1-3

1

4-6

2-3

7-16

4-8

16-24

 

15.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

1–34

1–34

4–6 3

4–6 3

7–12 2

 

 

16.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

 

1–3

1–3

4–6 3

4–6 3

7–12 2

 

 

17.

Pasaulio jaunių iki 19 m.čempionatas

 

 

1–3

1–3

4–6 3

4–6 3

7–24 2

 

 

18.

Pasaulio jaunių iki 17 m.čempionatas

 

 

1

1

2-63

2-43

7-163

 

 

19.

Pasaulio jaunių iki 19 m. „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

1-3

1-3

4-103

4-63

11-183

 

 

20.

Pasaulio jaunių iki 17 m. „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

1

1

2-63

2-43

7-163

 

 

21.

Europos jaunių iki 19 m. čempionatas

 

 

1

1

2–4

2–4

5–18 3

 

 

22.

Europos jaunių iki 17 m. čempionatas

 

 

 

 

1–4

1–4

5–93

9–122

 

23.

Europos jaunių iki 19 m. „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

1

1

2-63

2-43

7-123

 

 

24.

Europos jaunių iki 17 m. „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

 

 

1-4

1-4

5-93

9-123

 

25.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

 

1

1

2–4

2–4

5–18 3

 

 

26.

Tarptautinės jaunių iki 19 m. varžybos5

 

 

 

 

1–34

1–33

4–83

9–12 2

13–182

27.

Tarptautinės jaunių iki 17 m. varžybos6

 

 

 

 

14

14

2-4 3

5-82

D2

28.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

 

 

1–2 4

1–2 4

3–6 3

7–122

 

29.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

 

 

1 4

1 4

2–3 3

4–9 2

 

30.

Lietuvos Respublikos „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

 

 

1-24

1-24

3-64

7-123

13-182

31.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–4 4

5–8 3

9–122

32.

Lietuvos Respublikos jaunimo „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

 

 

 

 

1-44

5-83

9-122

33.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatai, žaidynės, taurės varžybos, „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

 

 

 

 

1–2 4

3–6 3

7-122

34.

Lietuvos Respublikos jaunučių iki 13 m. ir iki 15 m. ir vaikų iki 9 m. ir iki 11 m. čempionatai, žaidynės, „Laser-run“, biatlo, triatlo čempionatai

 

 

 

 

 

 

 

1–6 3

7–12 2

Pastabos:

D dalyvavimas;

– varžybos, įtrauktos į Tarptautinės (pasaulio ar Europos) šiuolaikinės penkiakovės federacijos ir/ar Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 valstybių atstovai, iš kurių ne mažiau kaip du užsienio šalių varžovai galutinėje varžybų įskaitoje surenka ne mažiau kaip 1339 taškus vyrų grupėje ir ne mažiau kaip 1203 taškus moterų grupėje;

– aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

– aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4– aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių;

5– varžybos, įtrauktos į Tarptautinės (pasaulio ar Europos) šiuolaikinės penkiakovės federacijos ir/ar Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 valstybių atstovai, iš kurių ne mažiau kaip du užsienio šalių varžovai galutinėje varžybų įskaitoje surenka ne mažiau kaip 1068 taškus vaikinų grupėje ir ne mažiau kaip 933 taškus merginų grupėje;

6 varžybos, įtrauktos į Tarptautinės (pasaulio ar Europos) šiuolaikinės penkiakovės federacijos ir/ar Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 valstybių atstovai, iš kurių ne mažiau kaip du užsienio šalių varžovai galutinėje varžybų įskaitoje surenka ne mažiau kaip 873 taškus vaikinų grupėje ir ne mažiau kaip 779 taškus merginų grupėje.

 

4Pakeičiu 1 priedo lentelę „Gimnastika. Meninė gimnastika“ ir ją išdėstau taip:

Gimnastika

 

MENINĖ GIMNASTIKA

Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

 

MP 7

MP 6

MP 5

MP 4

MP 3

MP 2

MP 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pradinio rengimo

1

iki 8

12

 

 

 

 

 

 

 

7

2

iki 9

101

3

 

 

 

 

 

 

8

Meistriškumo ugdymo

1

8–11

91

4

2

 

 

 

 

 

12

2

9–12

8

4

4

 

 

 

 

 

14

3

10–14

7

 

5

2

 

 

 

 

17

4

11–15

6

 

2

3

1

 

 

 

20

5

12–16

5

 

 

3

2

 

 

 

24

Meistriškumo tobulinimo

1

13–16

5

 

 

2

3

 

 

 

27

2

14–17

4

 

 

 

3

1

 

 

29

3

14–18

4

 

 

 

2

2

 

 

30

Aukšto meistriškumo

16 ir vyresnės

2

 

 

 

 

1

1

 

32

16 ir vyresnės

2

 

 

 

 

 

1

1

36

 

Pastaba. 1 8 sportininkai dalyvavo 2 varžybose.“

 

5Pakeičiu 1 priedo lentelę „Meninės gimnastikos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

MENINĖS GIMNASTIKOS sportininkų MEISTRIŠKUMO pakopų RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų rodikliai (toliau –MP)

 

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Olimpinės žaidynės

1–18

D 2

D

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–18

D 2

D

 

 

 

 

 

3.

Pasaulio žaidynės

1–18

D 2

D

 

 

 

 

 

4.

Europos čempionatas

1–12

D 2

D

 

 

 

 

 

5.

Tarptautinės varžybos 1

 

1 4

2–4 3

 

 

 

 

 

6.

Europos jaunių čempionatas

1

D 4

D 3

 

 

 

 

 

7.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–3

D 3

D 2

 

 

 

 

 

8.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

1–3

D 3

D 2

 

 

 

 

9.

Europos jaunimo čempionatas

1

D 4

D 3

 

 

 

 

 

10.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

1–2 4

3–4 3

 

 

 

 

11.

Tarptautinės jaunių varžybos 1

 

 

1–2 4

3–4 3

 

 

 

 

12.

Lietuvos Respublikos asmeninis čempionatas

 

 

1–34

4–6 3

 

 

 

 

13.

Lietuvos Respublikos komandinis čempionatas

 

 

 

1–3 3

4–6 2

 

 

 

14.

Lietuvos Respublikos grupinių pratimų čempionatas

 

 

1–3 3

4–6 2

 

 

 

 

15.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

1 4

2–4 3

 

 

 

 

16.

Lietuvos Respublikos įrankių čempionatas

 

 

1-2 4

3–6 3

 

 

 

 

17.

Lietuvos Respublikos jaunimo asmeninis čempionatas

 

 

 

1–4 4

5–8 3

 

 

 

18.

Lietuvos Respublikos jaunimo komandinis čempionatas

 

 

 

 

1–4 3

5–82

9–12 2

 

19.

Lietuvos Respublikos jaunimo grupinių pratimų čempionatas

 

 

 

1–3 3

4–6 2

 

 

 

20.

Lietuvos Respublikos jaunimo įrankių čempionatas

 

 

 

1–2 4

3–6 3

 

 

 

21.

Lietuvos Respublikos jaunimo taurės varžybos

 

 

 

1–2 4

3–6 3

 

 

 

22.

Lietuvos Respublikos jaunių asmeninis čempionatas

 

 

 

1–3 4

4–6 3

7–12 2

 

 

23.

Lietuvos Respublikos jaunių komandinis čempionatas

 

 

 

 

1–2 4

3–63

7–12 2

 

24.

Lietuvos Respublikos jaunių grupinių pratimų čempionatas

 

 

 

1–2 4

3–4 3

5–8 2

 

 

25.

Lietuvos Respublikos jaunių įrankių čempionatas

 

 

 

1–2 4

3–4 3

 

 

 

26.

Lietuvos Respublikos jaunių taurės varžybos

 

 

 

1 4

2–4 3

 

 

 

27.

Lietuvos Respublikos jaunučių asmeninis čempionatas

 

 

 

 

1–4 4

5–8 3

9–12 2

 

28.

Lietuvos Respublikos jaunučių komandinis čempionatas

 

 

 

 

 

1–4 4

5–8 3

 

29.

Lietuvos Respublikos jaunučių grupinių pratimų čempionatas

 

 

 

 

1–2 4

3–6 3

7–12 2

 

30.

Lietuvos Respublikos vaikų asmeninis čempionatas

 

 

 

 

 

1–6 3

7–20 2

 

31.

Lietuvos Respublikos vaikų komandinis čempionatas

 

 

 

 

 

 

1–6 3

 

32.

Lietuvos Respublikos vaikų grupinių pratimų čempionatas

 

 

 

 

 

1–4 4

5–8 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės (pasaulio ar Europos) gimnastikos federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 valstybių atstovai;

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4    – aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių.“

 

 

6Pakeičiu 1 priedo lentelę „Sportinės akrobatikos sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal pasiektą rezultatą varžybose (balai)“ ir ją išdėstau taip:

„Sportinės akrobatikOS sporto šakos sportininkų MEISTRIŠKUMO pakopų RODIKLIAI PAGAL pasiektą REZULTATĄ varžybose (balai)

 

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai 1

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

MP 8

72,5 ir daugiau

72 ir daugiau

48,5 ir daugiau

48 ir daugiau

16,8 ir daugiau

16,4 ir daugiau

16,0 ir daugiau

15,0 ir daugiau

 

Pastaba. Meistriškumo pakopų rodikliai gali būti įvykdyti sportininkui pasiekus lentelėje nurodytą rezultatą varžybose, kurios yra įtrauktos į tarptautinės gimnastikos (pasaulio arba Europos) federacijos ir Lietuvos gimnastikos federacijos varžybų kalendorius.“

 

7Pakeičiu 1 priedo lentelę „Gimnastika. Sportinė akrobatika“ ir ją išdėstau taip:

„Gimnastika

Sportinė akrobatika

Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

 

MP 8

MP 7

MP 6

MP 5

MP 4

MP 3

MP 2

MP 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pradinio rengimo

1

iki 10

iki 10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2

iki 12

iki 12

101

4

 

 

 

 

 

 

 

9

Meistriškumo ugdymo

1

8-12

8-12

91

6

2

 

 

 

 

 

 

12

2

9-13

9-13

8

4

3

1

 

 

 

 

 

14

3

10-14

10-14

7

2

3

2

 

 

 

 

 

16

4

11-15

11-15

6

 

2

3

1

 

 

 

 

20

5

12-16

12-16

6

 

 

3

3

 

 

 

 

23

Meistriškumo tobulinimo

1

12-16

12-16

5

 

 

 

4

1

 

 

 

25

2

13-17

13-17

4

 

 

 

 

2

2

 

 

27

3

13-17

13-17

4

 

 

 

 

 

2

2

 

30

Aukšto meistriškumo

14 ir vyresnės

14 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

 

1

1

32

14 ir vyresnės

14 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

 

 

2

36

 

Pastaba. 1 8 sportininkai dalyvavo 2 varžybose.“

 

 

8Pakeičiu 1 priedo lentelę „Sportinės gimnastikos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

SPORTINĖS GIMNASTIKOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

 

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Olimpinės žaidynės

1–24

D 2

 

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–16

17–32 2

D

 

 

 

 

 

3.

Europos čempionatas, Europos žaidynės

1–12

13–24 3

D 2

 

 

 

 

 

4.

Pasaulio taurės varžybų galutinė įskaita

1–12

13–24 3

 

 

 

 

 

 

5.

Pasaulio taurės varžybos

1–8

9–16 3

 

 

 

 

 

 

6.

Pasaulio studentų universiada

1–6

7–12 3

13–24 4

 

 

 

 

 

7.

Tarptautinės varžybos 1

 

1–2

3–6 3

7–12 2

 

 

 

 

8.

Europos jaunimo čempionatas

1–3

4–8

D 2

 

 

 

 

 

9.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–4

5–10

D 3

 

 

 

 

 

10.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

1–8

D 3

D 2

 

 

 

 

11.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

1-4

5–8 3

D 2

 

 

 

 

12.

Tarptautinės jaunimo varžybos 1

 

1

2–4

5–8 3

 

 

 

 

13.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

1

2–4 4

5–8 3

 

 

 

14.

Tarptautinės jaunučių varžybos1

 

 

 

1

2–4 4

5–8 3

 

 

15.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

1–24

3–43

5–6 2

 

 

 

16.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

1 4

2–3 3

4–6 2

 

 

 

17.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatas

 

 

 

1–3 4

4–6 2

7–9 2

 

 

18.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatas, pirmenybės

 

 

 

1 4

2–4 3

5–8 2

 

 

19.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatas, pirmenybės

 

 

 

 

1 4

2–3 3

4–10 2

 

20.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatas, pirmenybės, taurės varžybos 5

 

 

 

 

 

 

1–20 2

 

 

Pastabos:

D – dalyvavimas

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės (pasaulio ar Europos) gimnastikos federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 6 valstybių atstovai;

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4 – aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių;

– meistriškumo pakopos rodiklis įvertinamas tik daugiakovės varžybose.“

 

9Pakeičiu 1 priedo lentelę „Gimnastika. Sportinė gimnastika“ ir ją išdėstau taip:

GIMNASTIKA

„SPORTINĖ GIMNASTIKA

Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

 

 

MP 7

MP 6

MP 5

MP 4

MP 3

MP 2

MP 1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Pradinio rengimo

1

iki 8

iki 8

12

 

 

 

 

 

 

 

8

 

2

iki 9

iki 9

101

3

 

 

 

 

 

 

8

 

Meistriškumo ugdymo

1

iki 10

iki 9

91

6

 

 

 

 

 

 

12

 

2

7-11

iki 10

8

6

2

 

 

 

 

 

12

 

3

8-12

7–11

7

3

4

 

 

 

 

 

14

 

4

9-13

8–12

6

 

5

1

 

 

 

 

16

 

5

10-14

9–14

6

 

3

3

 

 

 

 

18

 

Meistriškumo tobulinimo

1

11-16

10-16

6

 

1

4

1

 

 

 

22

 

2

12-18

12-19

5

 

 

2

2

1

 

 

27

 

3

12 ir vyresnės

14 ir vyresni

4

 

 

 

2

2

 

 

32

 

Aukšto meistriškumo

13 ir vyresnės

15 ir vyresni

2

 

 

 

 

1

1

 

34

 

13 ir vyresnės

15 ir vyresni

2

 

 

 

 

 

1

1

36

 

 

Pastaba.  1 8 sportininkai dalyvavo 2 varžybose.“

 

10.  Pakeičiu 1 priedo lentelę „Sportinės gimnastikos sportininkų (moterų) meistriškumo pakopų rodikliai pagal pasiektą rezultatą varžybose (balai)“ ir ją išdėstau taip:

SportinėS gimnastikOS SPORTININKŲ (moterų) MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL pasiektą rezultatą VARŽYBOSE (BALAI)

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

1

2

3

4

5

6

7

1.

Lietuvos Respublikos čempionatas

43,0

40,0

 

 

 

2.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

43,0

40,0

 

 

 

3.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatas

43,0

40,0

39,4

 

 

4.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatas, atitinkantis I kategorijos varžybų reikalavimus

 

39,4

38,0

 

 

5.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatas, atitinkantis II kategorijos varžybų reikalavimus

 

 

39,4

38,0

 

6.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatas, atitinkantis II kategorijos varžybų reikalavimus

 

 

39,4

38,0

 

7.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatas, atitinkantis III kategorijos varžybų reikalavimus

 

 

 

39,4

38,0

8.

Kitos jaunučių varžybos, atitinkančios II kategorijos varžybų reikalavimus

 

 

 

38,0

36,6

9.

Kitos jaunučių varžybos, atitinkančios III kategorijos varžybų reikalavimus

 

 

 

39,4

38,0

10.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatas ir kitos vaikų varžybos (V–1 programa)

 

 

 

32,5

31,2

11.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatas ir kitos vaikų varžybos (V–2 programa)

 

 

 

33,0

31,5

12.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatas ir kitos vaikų varžybos (V–3 programa)

 

 

 

34,0

32,5

13.

Kitos vaikų varžybos (jaunojo gimnasto programa)

 

 

 

 

35,0

 

Pastabos:

1 – tik įvykdžius III kategorijos varžybų reikalavimus (meistriškumo rodiklius) gali dalyvauti tik viena pakopa aukštesnio rango varžybose;

2 – tik įvykdžius II kategorijos varžybų reikalavimus (meistriškumo rodiklius) gali dalyvauti tik viena pakopa aukštesnio rango varžybose;

3 – tik įvykdžius I kategorijos varžybų reikalavimus (meistriškumo rodiklius) gali dalyvauti tik viena pakopa aukštesnio rango varžybose.“

 

11.  Pakeičiu 1 priedo lentelę „Sportinės gimnastikos sportininkų (vyrų) meistriškumo pakopų rodikliai pagal pasiektą rezultatą varžybose (balai)“ ir ją išdėstau taip:

SportinėS gimnastikOS SPORTININKŲ (VYRŲ) MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL pasiektą rezultatą VARŽYBOSE (BALAI)

 

 

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

1

2

3

4

5

6

7

1.

Lietuvos Respublikos čempionatas

67,0

65,0

 

 

 

2.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

67,0

65,0

 

 

 

3.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatas

67,0

65,0

63,0

 

 

4.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatas, atitinkantis I kategorijos varžybų reikalavimus

 

65,0

60,0

 

 

5.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatas, atitinkantis II kategorijos varžybų reikalavimus

 

68,0

60,0

 

 

6.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatas, atitinkantis II kategorijos varžybų reikalavimus

 

 

68,0

60,0

 

7.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatas, atitinkantis III kategorijos varžybų reikalavimus

 

 

63,0

61,0

 

8.

Kitos jaunučių varžybos

 

 

62,0

59,0

 

9.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatas ir kitos vaikų varžybos (V–1 programa)

 

 

64,5

61,5

 

10.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatas ir kitos vaikų varžybos (V–2 programa)

 

 

63,5

60,5

 

11.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatas ir kitos vaikų varžybos (V–3 programa)

 

 

45,0

42,0

 

12.

Kitos vaikų varžybos (jaunojo gimnasto programa)

 

 

 

 

43,0

 

Pastabos:

1 – tik įvykdžius III kategorijos varžybų reikalavimus (meistriškumo rodiklius) gali dalyvauti tik viena pakopa aukštesnio rango varžybose;

2 – tik įvykdžius II kategorijos varžybų reikalavimus (meistriškumo rodiklius) gali dalyvauti tik viena pakopa aukštesnio rango varžybose;

3 – tik įvykdžius I kategorijos varžybų reikalavimus (meistriškumo rodiklius) gali dalyvauti tik viena pakopa aukštesnio rango varžybose.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                        Algirdas Monkevičius