LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. XIV-501

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 14 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) architektams, kai jų veikloje nustatomi Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimai, taip pat kai paaiškėja, kad jie padarė pažeidimus, nurodytus Architektūros įstatyme;“.

2. Papildyti 12 straipsnio 15 dalį 10 punktu:

10) kai paaiškėja, kad jo turėtojas padarė pažeidimus, nurodytus Architektūros įstatyme.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda