LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ ministRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, PRIEMONIŲ IR ĮRENGINIŲ, GAISRŲ GESINIMO MEDŽIAGŲ, GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ PRIVALOMŲJŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr. 1V-535

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ 1.10 punktu:

1. Tvirtinu Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomuosius saugos reikalavimus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 1V-580 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                     Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535

 

GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, PRIEMONIŲ IR ĮRENGINIŲ, GAISRŲ GESINIMO MEDŽIAGŲ, GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ PRIVALOMIEji SAUGOS REIKALAVIMAi

 

Eil. Nr.

Gaisrinės įrangos aprašymas

Techninės specifikacijos, nustatančios reikalavimus gaisrinei įrangai, žymuo ir pavadinimas

Privalomieji saugos reikalavimai

1.

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonės

LST EN 1846-1:2011 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 1 dalis. Nomenklatūra ir žymėjimas

LST EN 1846-2:2009+A1:2013 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 2 dalis. Bendrieji reikalavimai. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

LST EN 1846-3:2013 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 3 dalis. Stacionariai sumontuota įranga. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“

Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai.

2.

Pasukamosios kombinuotųjų judesių automobilinės kopėčios

LST EN 14043:2014 Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios kombinuotųjų judesių kopėčios. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“

Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai.

3.

Pasukamosios nuosekliojo judesio automobilinės kopėčios

LST EN 14044:2014 Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios nuosekliojo judesio kopėčios. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“

Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai.

4.

Hidraulinės automobilinės platformos

LST EN 1777:2010 Hidraulinės priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų automobilių platformos. Saugos reikalavimai ir bandymai

GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“

Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas, dažymo, šviesos ir garso signalų reikalavimai.

5.

Nešiojamieji gaisriniai siurbliai

LST EN 14466:2005+A1:2008 Gaisriniai siurbliai. Nešiojamieji siurbliai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymai

Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas.

6.

Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu

LST EN 1028-1:2003+A1:2008 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 1 dalis. Klasifikavimas. Bendrieji ir saugos reikalavimai

LST EN 1028-2:2003+A1:2008 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

Saugos, bendrieji ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas.

7.

Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio

LST EN 14710-1:2005+A2:2009 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 1 dalis. Klasifikacija, bendrieji ir saugos reikalavimai

LST EN 14710-2:2005+A2:2009 Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

Saugos, bendrieji ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas.

8.

Gaisrinės slėginės pusiau standžios žarnos, skirtos vynioti ant ričių

LST EN 1947:2014 Gaisrinės žarnos. Siurblių ir transporto priemonių pusiau standžios tiekimo žarnos ir žarnų sąrankos

Maksimalus darbinis slėgis, matmenys, masė, koncentriškumas, atsparumas slėgiui, plyšimo slėgis, atsparumas susidėvėjimui, atsparumas šalčiui ir karščiui, atsparumas lenkimui, ženklinimas.

9.

Gaisrinės įsiurbiamosios žarnos

LST EN ISO 14557:2003 Gaisro gesinimo žarnos. Guminės ir plastikinės įsiurbimo žarnos ir žarnų sąrankos (ISO 14557:2002)

LST EN ISO 14557:2003/A1:2008 Gaisro gesinimo žarnos. Guminės ir plastikinės įsiurbimo žarnos ir žarnų sąrankos. 1 keitinys (ISO 14557:2002/Amd.1:2007)

Masė, matmenys, atsparumas slėgiui, atsparumas šalčiui, atsparumas lenkimui, atsparumas vakuumui, lankstumas, ženklinimas.

10.

Gaisrinių slėginių žarnų sąrankos

GTC/TS 01:2018 „Gaisrinės slėginės žarnos – siurblių ir transporto priemonių nepralaidžios plokščiosios tiekimo žarnos ir žarnų sąrankos“

GTC/TS 02:2018 „D aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo mova PN 16“

GTC/TS 03:2018 „C aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16“

GTC/TS 04:2018 „B aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16“

GTC/TS 05:2018 „A aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo mova PN 16“

GTC/TS 06:2018 „C aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16 gaisrinei slėginiai žarnai C 42“

Žarnos dangos storis, žarnos vidinis skersmuo, žarnos atsparumas slėgiui lenkiant ir sulenkus, žarnos senėjimas, žarnos atsparumas nusidėvėjimui, žarnos lankstumas žemoje temperatūroje, žarnos atsparumas ugniai, žarnos ir jos sąrankos slėgis, slėgio praradimas žarnoje dėl vidinio pasipriešinimo, masė, ženklinimas ir žymėjimas, movos matmenys, movos gamybos medžiagos, movos svoris.

11.

Nešiojamosios kopėčios

LST EN 1147:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos kilnojamosios kopėčios

Matmenys, masė, naudojimo patikimumas, leistinas įlinkis, laiptelio atsparumas sukimui ir apkrovai, atramų stiprumas, kopėčių ir kopėčių skląsčių atsparumas apkrovai, kablinių kopėčių kablio atsparumas apkrovai, ženklinimas.

12.

Hidraulinė gelbėjimo įranga

LST EN 13204:2017 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami dvigubojo veikimo hidrauliniai gelbėjimo įrankiai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas.

13.

Pneumatinė gelbėjimo įranga

LST EN 13731:2008 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos pneumatinės pagalvės. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, ženklinimas.

14.

Vandens švirkštai

LST EN 15182-1:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 15182-2:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 2 dalis. Sudėtiniai PN 16 švirkštai

LST EN 15182-3:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 3 dalis. Ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai

LST EN 15182-4:2007+A1:2010 Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 4 dalis. Didžiaslėgiai PN 40 švirkštai

Matmenys ir masė, atsparumas slėgiui, vandens debitas, čiurkšlės efektyvumas, čiurkšlės kampas, sandarumas, atsparumas trūkiui, atsparumas šilumai ir šalčiui, atsparumas smūgiui, ženklinimas.

15.

Kilnojamieji lafetiniai švirkštai

LST EN 15767-1:2009 Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 1 dalis. Kilnojamųjų purkštuvų sąrankų bendrieji reikalavimai

LST EN 15767-2:2009 Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 2 dalis. Vandens purškimo tūtos

LST EN 15767-3:2010 Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 3 dalis. Putų įtaisai

Masė, sukimo momentas ir jėga, reikalingi valdymui, atsparumas karščiui ir šalčiui, atsparumas slėgiui, stabilumas, čiurkšlės ilgis ir kampas, sandarumas, ženklinimas.

16.

Kilnojamieji gesintuvai

LST EN 1866-1:2007 Kilnojamieji gesintuvai. 1 dalis. Charakteristikos, eksploataciniai parametrai ir bandymo metodai

LST EN 1866-2:2014 Kilnojamieji gesintuvai. 2 dalis. EN  1866-1 reikalavimus atitinkančių 30 barų arba mažesnio didžiausiojo leidžiamojo slėgio gesintuvų konstrukcijos, atsparumo slėgiui ir mechaninių bandymų reikalavimai

LST EN 1866-3:2013 Kilnojamieji gesintuvai. 3 dalis. EN 1866-1 reikalavimus atitinkančių CO2 gesintuvų surinkimo, konstrukcijos ir atsparumo slėgiui reikalavimai

Išleidimo žarnos ilgis, išstumiamosios dujos, veikimo temperatūros, nominalusis užpildo kiekis, užpildymo tolerancijos, veikimo trukmė, liekamasis užpildas, pripildymo angos konstrukcija, matmenys, dielektrinės savybės (tik vandens gesintuvų), gaisro gesinimo veiksmingumas, korpuso spalva, ženklinimas, korpuso ir gesintuvo slėginių dalių atsparumas slėgiui.

17.

Nešiojamieji gesintuvai

LST EN 3-7+A1:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 3-8:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 8 dalis. EN 3-7 papildomieji reikalavimai, keliami 30 barų arba mažesnio didžiausiojo leidžiamojo slėgio gesintuvų konstrukcijai, atsparumui slėgiui ir mechaniniams bandymams

LST EN 3-8:2007/AC:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 8 dalis.

EN 3-7 papildomieji reikalavimai, keliami 30 barų arba mažesnio didžiausiojo leidžiamojo slėgio gesintuvų konstrukcijai, atsparumui slėgiui ir mechaniniams bandymams

LST EN 3-9:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 9 dalis. EN 3-7 papildomieji angliarūgštės gesintuvų atsparumo slėgiui reikalavimai

LST EN 3-9:2007/AC:2007 Nešiojamieji gesintuvai. 9 dalis.

EN 3-7 papildomieji angliarūgštės gesintuvų atsparumo slėgiui reikalavimai

LST EN 3-10:2010 Nešiojamieji gesintuvai. 10 dalis. Nešiojamojo gesintuvo atitikties EN 3-7 įvertinimo nuostatos

Išleidimo žarnos ilgis, išstumiamosios dujos, nominalusis užpildo kiekis, pripildymo tolerancijos, pripildymo angos konstrukcija, gaisro gesinimo veiksmingumas, veikimo trukmė, liekamasis užpildas, veikimo temperatūros, dielektrinės savybės (tik vandens gesintuvų), korpuso spalva, ženklinimas, korpuso ir gesintuvo slėginių dalių atsparumas slėgiui.

18.

Priešgaisriniai apklotai

LST EN 1869:2000 Priešgaisriniai apklotai

Matmenys, masė, deformacija ir vientisumas, išėmimo jėga, elektrinė varža, gaisro gesinimo veiksmingumas, ženklinimas.

19.

Putų koncentratai

LST EN 1568-1:2018 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 1 dalis. Vidutinio putojimo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-2:2018 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 2 dalis. Didelio putojimo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-3:2018 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 3 dalis. Mažo putojimo putų koncentratų, naudojamų nesimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

LST EN 1568-4:2018 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 4 dalis. Mažo putojimo putų koncentratų, naudojamų susimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai

Nuosėdų kiekis, užšalimo temperatūros nustatymas, klampumas, vandenilio potencialas (pH), paviršiaus įtempis, stabilumas, plėvelės formavimas, išsiplėtimo santykis, takumas, gaisro gesinimo veiksmingumas, putų koncentrato indo ženklinimas.

20.

Milteliai

LST EN 615:2009 Apsauga nuo gaisro. Gaisro gesinimo medžiagos. Miltelių (kitokių nei D klasės) techniniai reikalavimai

Tūrio tankis, grūdelių dydis, grūdelių cheminė sudėtis, gaisro gesinimo veiksmingumas, miltelių likutis po išleidimo, atsparumas nusėdimui, atsparumas vandeniui, drėgmės kiekis, ženklinimas ir pakavimas.

21.

Anglies dioksidas

GTC/TS 08:2019 „Priešgaisrinės apsaugos ir gaisro gesinimo įranga. Gaisro gesinimo terpės. Anglies dioksidas“

Grynumas, vandens kiekis, riebalų kiekis, bendras sieros junginių kiekis, talpyklos ženklinimas.

22.

Gaisrinės saugos ženklai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-404 „Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“

LST EN ISO 7010:2012 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (ISO 7010:2011)

LST EN ISO 7010:2012/A1:2014 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (ISO 7010:2011/Amd.1:2012)

LST EN ISO 7010:2012/A2:2014 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (ISO 7010:2011/Amd.2:2012)

LST EN ISO 7010:2012/A3:2014 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (ISO 7010:2011/Amd.3:2012)

LST EN ISO 7010:2012/A4:2014 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (ISO 7010:2011/Amd.4:2013)

LST EN ISO 7010:2012/A5:2015 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai. 5 keitinys (ISO 7010:2011/Amd.5:2014)

LST EN ISO 7010:2012/A6:2017 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai. 6 keitinys (ISO 7010:2011/Amd.6:2014)

LST EN ISO 7010:2012/A7:2017 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai. 7 keitinys (ISO 7010:2011/Amd.7:2016)

LST ISO 3864-1:2011 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2011)

Matmenys, saugos ir kontrastinės spalvos, geometrinė ženklų ir simbolių forma, atsparumas aplinkos veiksniams, skaistis (tik fotoliuminescenciniams ženklams).

 

_________________