herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės ir informacijos, susijusios su valstybės lygio ekstramaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo vykdymu, teikimo

 

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. A-773

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojo – valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu „Dėl informacijos, susijusios su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo vykdymu, teikimo“ ir siekdama užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui,

p a v e d u Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui:

1. kartu su policijos komisariato atstovu laikantis saugumo priemonių tikrinti asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronoviruso infekcija) bei asmenis, grįžusius ar atvykusius iš užsienio valstybių, kurių izoliavimo vieta savivaldybės administracijos numatytose patalpose, izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi;

2. nustačius izoliavimo reikalavimų laikymosi pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus;

3. nustačius izoliavimo reikalavimų nesilaikymo atvejų, apie juos informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėją arba vyriausiąjį specialistą, atsakingą už sveikatos politikos įgyvendinimą ir visuomenės sveikatos priežiūrą (savivaldybės gydytoją);

4. informaciją apie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ įgyvendinimą (užpildžius prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojo – valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo „Dėl informacijos, susijusios su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo vykdymu, teikimo“ pridėtą elektroninę formą) teikti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui kiekvieną penktadienį iki 9.00 val. elektroninio pašto adresu vesoc@vpgt.lt.

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė