LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ IŠVADŲ

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. SV-S-83

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138, 145 straipsniais ir atsižvelgdama į Seimo 2021 m. balandžio 15 d. posėdžio protokolą Nr. SPP‑47, 2021 m. balandžio 20 d. posėdžių protokolus Nr. SPP-48, Nr. SPP-49 ir į Seimo Aplinkos apsaugos, Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų siūlymus, nusprendžia:

Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikti Lietuvos Respublikos Seimui išvadas dėl šių įstatymų projektų:

1. Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-471.

2. Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-535 ir Seimo nario M. Puidoko 2017 m. birželio 19 d. pasiūlymo dėl šio įstatymo projekto.

3. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5330.

4. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2.

5. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-281.

6. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-289.

7. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 13, 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-290.

8. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. VIII-1443 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-312.

9. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 141, 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-380.

10. Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-381.

11. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-411.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen