KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ EURAIS PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 27 d.  Nr. T-275

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16  straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.T-161 „Dėl prisijungimo prie Geros verslo praktikos memorandumo ir Pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

               1. Patvirtinti Kelmės rajono ugdymo įstaigų transporto priemonių teikiamų paslaugų įkainius (be PVM mokesčio) pagal priedą (pridedama). 

2. Nustatyti, kad mokykliniai autobusai gali būti naudojami ir kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams vežti į šalies konkursus, olimpiadas, seminarus ir konferencijas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas) taikant patvirtintus nuomos įkainius.

3. Laikyti netekusiais galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-203 „Dėl Švietimo skyriaus ir mokyklose esančių transporto priemonių nuomos“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-257 „Dėl Kelmės  rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro ir „Kražantės“ pagrindinės mokyklos  autobusų nuomos įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-374 „Dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos autobuso „Iveco Daily“ nuomos įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26  d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1.3 punktą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. T-328 „Dėl Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos autobuso „Mercedes Benz Sprinter 308“ nuomos įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-296 „Dėl Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos 

2

autobuso „Iveco Daily“ nuomos įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27  d. sprendimą Nr. T-12  „Dėl „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos autobuso „Mersedes-Benz-Sprinter 311 nuomos įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T-280  „Dėl Kelmės rajono mokyklose esančių transporto priemonių nuomos įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-278 „Dėl Maironių pagrindinės mokyklos autobuso „Iveco Daily 50C15V“ nuomos įkainių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-277 „Dėl „Aukuro“ vidurinės mokyklos autobuso „Iveco Daily 50C15V“ nuomos įkainių patvirtinimo“.

               3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio  1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA    

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 27 d.

sprendimu Nr.T-275

 

KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės valdytojas

Transporto priemonės markė

Kitiems nuomotojams

Mokiniams už nuva-

žiuotą

atstumą

(Eur/km)

už 1 km

(Eur/km)

už laiką (Eur/val.)

1.

Kražių gimnazija

„Mercedes Benz Sprinter-513 CDI“

0,37

2,84

0,22

2.

„Aukuro“ pagrindinė mokykla

„Iveco Daily 50C17V“

0,47

2,79

0,25

3.

Tytuvėnų gimnazija

„Iveco Daily“

0,37

2,44

0,34

4.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

„Mercedes-Benz Sprinter 311“

0,28

2,30

0,22

5.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

„Isuzu Turquose“

0,52

2,43

29

6.

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija

„Iveco Daily“

0,46

3,19

0,25

7.

„Kražantės“ progimnazija

„Mercedes Benz Sprinter 311“

0,30

2,43

0,22

8.

Pakražančio vidurinė mokykla

„Mercedes Benz Sprinter 308“

0,28

2,43

0,19

9.

Vidsodžio pagrindinė mokykla

„Ford Tranzit“

 

 

0,36

2,51

0,22

10.

Elvyravos pagrindinė mokykla

„Volkswagen LT-46“ 

0,31

2,43

0,22

11.

Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinė mokykla

„Mercedes Benz Sprinter 311“

 

 

0,33

2,62

0,22

12.

Liolių pagrindinė mokykla

„Mercedes Benz Sprinter 308“

0,36

2,33

0,23

13.

Mockaičių pagrindinė mokykla

„Mercedes Benz Sprinter 308“

 

0,31

2,43

0,22

14.

Maironių pagrindinė mokykla

„Iveco Daily 50C15V“

0,36

2,45

0,17

15.

„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis

„Mercedes Benz Sprinter 311“

0,34

2,46

0,22

16.

Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla

„Mercedes Benz Sprinter“

 

0,28

2,43

0,19

___________________