LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMO NR. XI-1491 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. liepos 19 d. Nr. XIV-1393

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_598711097fce467997cb3973194197e4_end