Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 18 d. Nr. 967

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 16 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir 7 dalimi, 18 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 43 straipsnio 2 dalimi, 61 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 66 straipsnio 2 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 16 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir 7 dalimi, 18 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 43 straipsnio 2 dalimi, 61 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 66 straipsnio 2 dalimi ir 70 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Šio nutarimo 1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka