LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ–ŠIRVINTŲ APYGARDOS NR. 54 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. SP-17 „DĖL VRK PERSIŲSTO PRANEŠIMO „DU MĖNESIAI 15 DIENŲ IKI SEIMO RINKIMŲ“

 

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. Sp-339

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42. 1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Valdemaro Urban ir Olgos Kilkinovos 2020 m. gruodžio 23 d. vertinimo išvadą Nr. 3-144(1.2) „Dėl Molėtų–Širvintų apygardos Nr. 54 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. Sp-17 „Dėl VRK persiųsto pranešimo „Du mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“, nusprendžia:

Patvirtinti Molėtų–Širvintų apygardos Nr. 54 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. Sp-17 „Dėl VRK persiųsto pranešimo „Du mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė