Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. LAPKRIČIO 23 D. NUTARIMO NR. 1162 „DĖL SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ SPECIFIKACIJOS IR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 652

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimą Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 41 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 15 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 27 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 43 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 22 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 22 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo 12 straipsnio 10 dalimi ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 261 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 41 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 15 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 27 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 43 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 22 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 28 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo 12 straipsnio 10 dalimi ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 261 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Specialiųjų priemonių specifikaciją:

3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.        Specialiųjų priemonių specifikacijoje (toliau – Specifikacija) nustatomos ir aprašomos specialiosios priemonės, kurios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto nustatytais pagrindais ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali būti panaudotos.“

3.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.        Specialiųjų priemonių specifikacijoje (toliau – Specifikacija) nustatomos ir aprašomos specialiosios priemonės, kurios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 28 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto nustatytais pagrindais ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali būti panaudotos.“

3.3. Pakeisti 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2.        Vidaus reikalų ministro, aplinkos ministro, finansų ministro ir teisingumo ministro valdymo srities institucijos, kurių pareigūnai turi teisę naudoti specialiąsias priemones savo uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnyba gali įsigyti ir turėti šiuos požymius atitinkančias specialiąsias priemones:“.

4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašą:

4.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų, muitinės pareigūnų, pataisos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir policijos rėmėjų (toliau – pareigūnas) veiksmai rengiantis panaudoti, naudojant ir panaudojus specialiąsias priemones.

4.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Specialiųjų priemonių panaudojimo sąlygas ir pagrindus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas.“

4.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Specialiųjų priemonių panaudojimo sąlygas ir pagrindus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas.“

4.4. Papildyti 12.6 papunkčiu:

12.6. prieš autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomas technines priemones − apsauginius skydus, atitvarus, dažomuosius sviedinius, nuotolinio poveikio priemones, tarnybines transporto priemones, transporto priemonių priverstinio stabdymo priemones, vandensvaidžius.“.

5. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, 3.2, 4.3 ir 4.4 papunkčius, įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

6. Šio nutarimo 2 punktas, 3.2 ir 4.3 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas