herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL pavedimo įgyvendinti kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijas ekstremaliosios situacijos dėl covid-19 ligos protrūkio laikotarpiu

 

2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. A-752

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ ir siekdama užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui,

p a v e d u Joniškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovams vadovautis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintomis rekomendacijomis.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                  Valė Kulvinskienė