LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1R-189 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 10 d. Nr.1R-186

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                              Milda Vainiutė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1R-189

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2017 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1R-186

redakcija)

 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDĖTIS

 

Inga Abramavičiūtė

Žmogaus teisių stebėjimo instituto ekspertė;

Anželika Banevičienė

 

 

 

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė;

Gintaras Dzedulionis

Vilniaus apygardos teismo teisėjas;

Laima Milevičienė

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė;

Andrius Navickas

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto narys;

Justas Pankauskas

 

Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras;

Julius Sabatauskas

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas;

Jolanta Samuolytė

Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos narė;

Jolita Sinkevičiūtė

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento direktorė;

Aleksandras Tiaškevičius

Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais;

Vigita Vėbraitė

Lietuvos teisininkų draugijos narė;

Ignas Vėgėlė

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas;

Edmundas Žilevičius

Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas.

______________________