Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 1300

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pripažinti netekusiais galios:

1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 41 „Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Šio nutarimo 1.1 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Šio nutarimo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                      Žygimantas Vaičiūnas