Pakruojo_h

 

 

 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio   d.  Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AV-667 „Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Asmenų  ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Šiaulių apygardos administraciniam teismui, Dvaro g. 80, Šiauliai 76298. Skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Ilona Gelažnikienė                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. sausio    d. įsakymu Nr. AV-

 

 

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE,

SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Sąrašas

Nr. sąraše

Pareiškėjas

Asmens kodas

Deklaruota gyv.vieta

Faktinis adresas

Bylos Nr.

Prašymo data

Ankstesnio buvimo eilėje laikotarpis (dienų sk.)

Balas

Senas eilės nr.

Šeimos narių sk.

Turto(pajamų) vertinimo data

Iki 2017-01-01 gavo kompensaciją (dienų sk.)

Turtas deklaruotas už

1

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

1

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

 

4-01-249

2013-02-25 15:30

 

0

23

1

2020-08-24

 

 

2

Bendrasis

2

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

1-08-541

2015-05-07 10:32

 

0

0

3

2020-08-27

 

 

3

Bendrasis

3

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

1-02-557

2015-10-19 11:15

 

0

0

2

2020-08-27

 

 

4

Jaunų šeimų

4

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-598

2016-06-23 14:11

 

0

0

3

2020-08-18

 

 

5

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

5

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

4-01-621

2017-02-02 11:10

 

0

0

1

2020-08-27

 

 

6

Bendrasis

6

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-626

2017-03-20 13:10

 

0

0

2

2020-08-24

 

 

7

Bendrasis

7

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-02-632

2017-05-23 14:55

 

0

0

2

2020-07-22

 

 

8

Jaunų šeimų

8

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-05-639

2017-07-19 09:55

 

0

0

2

2020-07-21

 

 

9

Bendrasis

9

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-644

2017-09-06 14:10

 

0

0

1

2020-07-22

 

 

10

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

10

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

4-02-649

2017-09-26 14:40

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

11

Bendrasis

11

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

5-06-650

2017-10-10 10:00

 

0

0

1

2020-07-22

 

 

12

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

12

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

2-01-655

2017-11-17 08:11

 

0

0

5

2020-08-24

 

 

13

Jaunų šeimų

13

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

 

1-01-658

2017-12-01 08:56

 

0

0

2

2020-07-21

 

 

14

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

14

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

4-07-660

2017-12-19 10:05

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

15

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

15

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

 

4-01-661

2017-12-19 11:16

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

16

Bendrasis

16

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-669

2018-03-22 09:10

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

17

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

17

(informacija neskelbtina)s

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

4-01-670

2018-03-22 11:10

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

18

Bendrasis

18

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-671

2018-04-03 10:55

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

19

Bendrasis

19

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-04-678

2018-05-28 13:33

 

0

0

1

2020-07-22

 

 

20

Bendrasis

20

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-683

2018-06-19 14:57

 

0

0

2

2020-08-27

 

 

21

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

21

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-04-685

2018-06-26 13:10

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

22

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

22

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-04-686

2018-06-26 13:15

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

23

Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą

23

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

6-01-689

2018-07-05 09:00

 

0

0

5

2020-07-22

 

 

24

Jaunų šeimų

24

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-05-693

2018-07-26 10:30

 

0

0

2

2020-08-24

 

 

25

Bendrasis

25

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-05-704

2018-10-19 09:10

 

0

0

2

2020-07-22

 

 

26

Jaunų šeimų

26

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-01-705

2018-10-23 08:58

 

0

0

3

2020-07-21

 

 

27

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

27

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-02-707

2018-10-30 08:09

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

28

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

28

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-02-706

2018-10-30 09:08

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

29

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

29

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-02-708

2018-10-30 09:10

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

30

Jaunų šeimų

30

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-05-710

2018-11-05 09:44

 

0

0

2

2019-05-20

 

 

31

Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą

31

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-753

2019-12-09 10:47

389

0

0

7

2020-07-22

 

 

32

Jaunų šeimų

32

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-01-720

2019-03-21 10:53

 

0

0

2

2020-07-21

 

 

33

Jaunų šeimų

33

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-01-723

2019-04-04 14:48

 

0

0

2

2020-08-24

 

 

34

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

34

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

4-07-724

2019-04-09 10:20

 

0

0

3

2020-08-24

 

 

35

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

35

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

4-02-726

2019-04-10 09:39

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

36

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

36

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

4-02-728

2019-04-25 09:34

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

37

Bendrasis

37

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

 

5-05-729

2019-04-26 11:16

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

38

Jaunų šeimų

38

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

5-02-731

2019-05-10 11:34

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

39

Bendrasis

39

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

5-08-732

2019-05-10 14:32

 

0

0

1

2020-07-22

 

 

40

Bendrasis

40

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-05-741

2019-08-26 13:00

 

0

0

2

2020-07-22

 

 

41

Jaunų šeimų

41

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

1-02-742

2019-08-27 10:30

 

0

0

2

2020-07-27

 

 

42

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

42

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-04-745

2019-08-29 11:42

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

43

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

43

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-04-746

2019-08-29 11:43

 

0

0

1

2020-08-24

 

 

44

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

44

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

(informacija neskelbtina)

2-05-747

2019-09-13 10:00

 

0

0

4

2020-07-21

 

 

45

Bendrasis

45

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

6-05-748

2019-09-23 09:00

 

0

0

1

2020-07-31

 

 

46

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

46

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

2-1-749

2019-10-01 10:15

 

0

0

4

2020-07-21

 

 

47

Bendrasis

47

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

6-01-754

2019-12-09 13:48

 

0

0

1

2020-07-22

 

 

48

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

48

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

(informacija neskelbtina)

2-03-756

2019-12-13 10:52

 

0

0

4

2020-08-24

 

 

49

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

49

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

4-04-757

2019-12-18 11:20

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

50

Bendrasis

50

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

 

6-01-760

2020-01-31 14:09

 

0

0

1

2020-02-03

 

 

51

Bendrasis

51

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

6-01-761

2020-02-05 14:36

 

0

0

1

2020-07-21

 

 

52

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

52

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

2-05-762

2020-02-10 14:02

 

0

0

7

2020-02-11

 

 

53

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

53

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

2-08-763

2020-02-14 11:39

 

0

0

6

2020-08-24

 

 

54

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

54

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

2-05-764

2020-05-21 09:40

 

0

0

4

2020-05-21

 

 

55

Jaunų šeimų

55

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

1-05-765

2020-05-21 09:57

 

0

0

2

2020-06-10

 

 

56

Bendrasis

56

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

6-02-766

2020-06-09 10:20

 

0

0

2

2020-06-18

 

 

57

Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų

57

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

4-01-767

2020-06-25 13:20

 

0

0

1

2020-06-26

 

 

58

Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą

58

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

5-01-768

2020-07-20 10:48

 

0

0

5

2020-07-28

 

 

59

Jaunų šeimų

59

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-01-769

2020-07-23 09:48

 

0

0

2

2020-07-30

 

 

60

Jaunų šeimų

60

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-08-770

2020-08-04 10:05

 

0

0

2

2020-08-06

 

 

61

Bendrasis

61

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

5-02-771

2020-08-06 10:01

 

0

0

1

2020-08-11

 

 

62

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

62

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

3-07-772

2020-08-11 09:03

 

0

0

1

2020-08-11

 

 

63

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

63

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

3-07-773

2020-08-11 09:10

 

0

0

1

2020-08-12

 

 

64

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

64

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

3-07-774

2020-08-11 09:18

 

0

0

1

2020-08-11

 

 

65

Jaunų šeimų

65

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-08-775

2020-08-13 11:44

 

0

0

2

2020-08-13

 

 

66

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

66

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

2-02-776

2020-09-10 10:46

 

0

0

5

2020-09-11

 

 

67

Jaunų šeimų

67

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

(informacija neskelbtina)

1-02-777

2020-09-18 13:49

 

0

0

2

2020-09-21

 

 

68

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

68

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

3-04-778

2020-10-01 10:17

 

0

0

1

2020-10-02

 

 

69

Jaunų šeimų

69

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

1-01-780

2020-10-07 13:50

 

0

0

2

2020-10-19

 

 

70

Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų

70

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

3-04-779

2020-10-15 14:40

 

0

0

1

2020-10-16

 

 

71

Bendrasis

71

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

6-02-781

2020-11-09 08:30

 

0

0

1

2020-11-09

 

 

72

Bendrasis

72

(informacija neskelbtina)

(informacija neskelbtina)

 

 

6-04-782

2020-12-14 08:40

 

0

0

1

2020-12-21

 

 

 

 

____________________________