LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 7 d. Nr. V-444

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004  m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“, ir išdėstau 1 pastabą taip:

1. Šeimos medicina – tai šeimos gydytojo praktika arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktika kartu.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Vytenis Povilas Andriukaitis