LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL RINKĖJO, ESANČIO SAVIIZOLIACIJOJE, PRAŠYMO BALSUOTI NAMUOSE FORMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. Sp-216

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 671 straipsnio 1 dalimi, nusprendžia:

Patvirtinti Rinkėjo, esančio saviizoliacijoje, prašymo balsuoti namuose formą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė