LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  

 

SpREndimas

DĖL Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. BIRžELIO 19 d. sprendimo Nr. Sp-75 „DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO POLITINĖS KAMPANIJOS LAIKOTARPIU PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. Sp-189

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 3 punktu, nusprendžia:

Pakeisti Rekomendacijas dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. Sp-75 „Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo“, ir 2 punktą išdėstyti taip:

2. Pagal PKFFK įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktus politinės kampanijos laikotarpiu politine reklama nelaikomi:

2.1. neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų, kitų politinės kampanijos dalyvių veiklą, informacija, kuria neraginama nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą;

2.2. per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.“

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                     Laura Matjošaitytė