LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO SIMONO DAUKANTO METAIS

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-976

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. spalio 28 d. sukanka 225 metai, kai gimė Simonas Daukantas, lietuvių istorikas, literatas, kalbininkas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas ir pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autorius;

išskirdamas Simono Daukanto indėlį į tautinės savimonės formavimą, jo raštuose skatinamą lietuvių tautinės savivertės pojūtį ir tikėjimą tautos ateitimi;

suvokdamas išskirtinį Simono Daukanto asmenybės ir jo darbų vaidmenį Lietuvos istorijoje, literatūroje ir kalbotyroje;

siekdamas paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis Simono Daukanto palikimu, jo aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2018 metus Simono Daukanto metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2018 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti Simono Daukanto metų programą;

2) 2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Simono Daukanto metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis