LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO VYTAUTO SIMELIO PAREIGŲ SUDERINAMUMO

 

2021 m. gruodžio 28 d. Nr. Sp-272

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos narių Ingos Milašiūtės ir Maksimo Reznikovo 2021 m. gruodžio 28 d. tyrimo išvadą Nr. 3-116 (1.2) Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero Vytauto Simelio galimo pareigų nesuderinamumo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Vytautas Simelis, 2021 m. gegužės 6 – birželio 4 dienomis eidamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjo pareigas, pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalį.

2. Pripažinti, kad Vytautas Simelis, 2021 m. gegužės 6 d. pradėjęs eiti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero pareigas ir neatsisakęs Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjo pareigų, pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalį.

3. Pripažinus, kad Vytautas Simelis pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo                  91 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, konstatuoti faktinį pagrindą jo kaip savivaldybės tarybos       nario – mero mandato panaikinimui. Kartu VRK konstatuoja, kad galiojantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas nenumato šios situacijos teisinio reguliavimo ir teisinio pagrindo mandato panaikinimui, todėl kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką su pasiūlymu Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyti, kad Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje tvarka ir terminais neišsprendus išrinkto savivaldybės tarybos nario – mero teisinio statuso klausimo, savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimai galėtų būti nutraukti ir vėliau, konstatavus einamų pareigų nesuderinamumą.

4. Kreiptis į Lietuvos Respublikos vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Vytauto Simelio galimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo.

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                          Jolanta  Petkevičienė