VAlstybinė lietuvių kalbos komisijA

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

dėl REKOMENDACIJOS „dėl nuodingųjų AUGALŲ LIETUVIŠKų PAVADINIMų (K–P)“

 

2016 m. birželio 17 d. Nr. PN-4

Vilnius

 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (K–P)“ (pridedama).

 

Komisijos pirmininkė                                                                                         Daiva Vaišnienė                                    

________________


                                                        
PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2016 m. birželio 17 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PN-4

 

REKOMENDACIJA

„dėl nuodingųjų AUGALŲ LIETUVIŠKų PAVADINIMų (K–P)“

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius nuodingųjų augalų lietuviškus pavadinimus:

balkšvàsis kadagỹs – Juniperus ashei

kazõkinis kadagỹs – Juniperus sabina

nuodngoji kalabárpupė – Physostigma venenosum

dvispavis kalãdis – Caladium bicolor

apskritalãpė kalánkė – Kalanchoe rotundifolia

geltonžiẽdė kalánkė – Kalanchoe spathulata

púokštinė kalánkė – Kalanchoe thyrsiflora

siauralãpė kalánkė – Kalanchoe lanceolata

šluotẽlinė kalánkė – Kalanchoe paniculata

etiòpinė kãlija – Zantedeschia aethiopica

puõšniojo kalikánto glotnùsis varietètas – Calycanthus floridus var. laevigatus

braškióji kalkẽnė – Vaccaria hispanica

pleštinis kalòtis – Calotis cuneifolia

pūkúotasis kalòtis – Calotis erinacea

šiurkštùsis kalòtis – Calotis hispidula

plačialãpė kamerãrija – Cameraria latifolia

geltonžiẽdis kampõtris – Gelsemium sempervirens

grakštùsis kampõtris – Gelsemium elegans

plikóji kampùstė – Xylorhiza glabriuscula

puošnióji kampùstė – Xylorhiza venusta

riestalãpė kampùstė – Xylorhiza tortifolia

austrãlinis kamšùlis – Gyrostemon australasicus

krminis kamšùlis – Gyrostemon tepperi

gaurúotasis kapãris – Capparis tomentosa

puošnùsis kaparnas – Calanthea pulcherrima

raudonàsis kapšùlis – Rourea coccinea

briaunótoji karalumà – Caralluma acutangula

lenktóji kardãpupė – Canavalia ensiformis

rausvóji kardãpupė – Canavalia gladiata

aitrióji kariotà – Caryota urens

švelnióji kariotà – Caryota mitis

gausiažiẽdis karklavjas – Solanum seaforthianum

paprastàsis karklavjas – Solanum dulcamara

abisninė karpãžolė – Euphorbia abyssinica

austrãlinė karpãžolė – Euphorbia australis

čiobrẽlinė karpãžolė – Euphorbia thymifolia

daržnė karpãžolė – Euphorbia peplus

dėmtoji karpãžolė – Euphorbia maculata

didžialãpė karpãžolė – Euphorbia grandifolia

divinė karpãžolė – Euphorbia helioscopia

dygliúotoji karpãžolė – Euphorbia milii

gožẽlinė karpãžolė – Euphorbia cupularis

gulsčióji karpãžolė – Euphorbia prostrata

gvazdkinė karpãžolė – Euphorbia terracina

ilgažiẽdė karpãžolė – Euphorbia ledienii

įvairialãpė karpãžolė – Euphorbia heterophylla

kálkinės karpãžolės dykumnis pórūšis – Euphorbia tannensis subsp. eremophila

kietasklė karpãžolė – Euphorbia drupifera

lazdẽlinė karpãžolė – Euphorbia tirucalli

liaukotadỹglė karpãžolė – Euphorbia cooperi

margalãpė karpãžolė – Euphorbia marginata

mauritãninė karpãžolė – Euphorbia mauritanica

melsvóji karpãžolė – Euphorbia caerulescens

mirtalãpė karpãžolė – Euphorbia myrsinites

mišrialãpė karpãžolė – Euphorbia cyathophora

oleándrinė karpãžolė – Euphorbia neriifolia

pienúotoji karpãžolė – Euphorbia lactea

plikažiẽdė karpãžolė – Euphorbia gymnonota

pūkẽninė karpãžolė – Euphorbia cotinifolia

puošniáusioji karpãžolė – Euphorbia pulcherrima

rýkštinė karpãžolė – Euphorbia virgata

siauralãpė karpãžolė – Euphorbia cyparissias

speniúotoji karpãžolė – Euphorbia royleana

stagarnė karpãžolė – Euphorbia boophthona

svirióji karpãžolė – Euphorbia nutans

šndrinė karpãžolė – Euphorbia peplis

švelnióji karpãžolė – Euphorbia umbellata

tribriaũnė karpãžolė – Euphorbia triangularis

trikampnė karpãžolė – Euphorbia trigona

vainikúotoji karpãžolė – Euphorbia corollata

vėriniúotoji karpãžolė – Euphorbia franckiana

vikšrnė karpãžolė – Euphorbia sarcostemmoides

zigzãginė karpãžolė – Euphorbia tithymaloides

žvakdinė karpãžolė – Euphorbia ingens

balzganóji kartuõlė – Aristolochia albida

ispãninė kartuõlė – Aristolochia pistolochia

standžióji kartuõlė – Aristolochia rigida

ugándinė kartuõlė – Aristolochia bracteolata

ilgalãpė karvnskija – Karwinskia rzedowskii

mišknė karvnskija – Karwinskia subcordata

paprastóji karvnskija – Karwinskia humboldtiana

plačialãpė karvnskija – Karwinskia latifolia

sktinė karvnskija – Karwinskia umbellata

smulkialãpė karvnskija – Karwinskia parvifolia

smulkiavasė karvnskija – Karwinskia calderonii

švelnióji karvnskija – Karwinskia mollis

uolnė karvnskija – Karwinskia johnstonii

ilgavasė kãsija – Cassia fistula

geltonžiẽdis kaštõnas – Aesculus flava

kalifòrninis kaštõnas – Aesculus californica

karolninis kaštõnas – Aesculus ×neglecta

pietnė kaštõnpupė – Castanospermum australe

smulkùsis katarántas – Catharanthus pusillus

geltonàsis kemaris – Larrea tridentata

jautrióji kemenà – Onoclea sensibilis

kninis kẽmeras – Eupatorium chinense

bonãrinė kiaũliauogė – Solanum bonariense

gaurúotoji kiaũliauogė – Solanum villosum

gausiadỹglė kiaũliauogė – Solanum aculeatissimum

juodóji kiaũliauogė – Solanum nigrum

karpytalãpė kiaũliauogė – Solanum laciniatum

kvèbinė kiaũliuogė – Solanum kwebense

laibóji kiaũliauogė – Solanum pseudogracile

maurcinė kiaũliauogė – Solanum mauritianum

paũkštinė kiaũliauogė – Solanum aviculare

smulkiadỹglė kiaũliauogė – Solanum ptychanthum

tešmennė kiaũliauogė – Solanum mammosum

trižiẽdė kiaũliauogė – Solanum triflorum

vėlyvóji kiaũliauogė – Solanum pseudocapsicum

dygùsis ketis – Artemisia spinescens

krýminis ketis – Artemisia taurica

siūlalãpis ketis – Artemisia filifolia

dygùsis ketminas – Sclerolaena muricata

įvairiadỹglis ketminas – Sclerolaena anisacanthoides

rausvàsis ketminas – Sclerolaena calcarata

dailùsis kiparsas – Cupressus macrocarpa

vsžalis kiparsas – Cupressus sempervirens

žvynúotoji kirlẽnė – Ixiolaena brevicompta

keterótoji kimžolė – Dysphania carinata

lipnióji kimžolė – Dysphania schraderiana

váistinė kimžolė – Dysphania ambrosioides

divinis kškiakopūstis – Oxalis corniculata

ožnis kškiakopūstis – Oxalis pes-caprae

paprastàsis kškiakopūstis – Oxalis acetosella

plačialãpis kškiakopūstis – Oxalis latifolia

švelnùsis kitẽnis – Dimorphandra mollis

arizòninis klẽmalis – Asclepias hallii

jùtinis klẽmalis – Asclepias labriformis

lipkinis klẽmalis – Asclepias subverticillata

meksiknis klẽmalis – Asclepias mexicana

mentùrinis klẽmalis – Asclepias verticillata

plačialãpis klẽmalis – Asclepias latifolia

pūkuotavasis klẽmalis – Asclepias eriocarpa

šiùrpinis klẽmalis – Asclepias hirtella

trumpašãkis klẽmalis – Asclepias brachystephana

žaliàsis klẽmalis – Asclepias viridis

žemàsis klẽmalis – Asclepias pumila

kvapùsis klevẽdris – Delairea odorata

mišknis klibãdis – Clibadium sylvestre

surinãminis klibãdis – Clibadium surinamense

dilgùsis knèstis – Cnestis palala

gausialãpis knèstis – Cnestis polyphylla

didžióji knisãžolė – Cynodon plectostachyus

etiòpinė knisãžolė – Cynodon aethiopicus

melsvóji knisãžolė – Cynodon incompletus

tikróji knisãžolė – Cynodon dactylon

tvirtóji knisãžolė – Cynodon nlemfuensis

tvirtõsios knisãžolės stambùsis varietètas – Cynodon nlemfuensis var. robustus

pirštúotoji knslė – Brachyachne convergens

didžióji kolokãzija – Colocasia gigantea

válgomoji kolokãzija – Colocasia esculenta

sktinės komándros blyškùsis pórūšis – Comandra umbellata subsp. pallida

gluosnialãpis kraujkis – Sarcotoxicum salicifolium

šlaknė kregždnė – Vincetoxicum hirundinaria

paprastàsis kreivžis – Loxopterygium sagotii

gyslótasis kriaũkšlius – Parartocarpus venenosa

stambiasklis krnas – Crinum bulbispermum

nuodngoji kriptokãrija – Cryptocarya glabella

blakstienótasis kròtonmedis – Croton ciliatoglandulifer

gelsvàsis kròtonmedis – Croton flavens

šeriúotasis kròtonmedis – Croton setiger

tankiažiẽdis kròtonmedis – Croton capitatus

teksasnis kròtonmedis – Croton texensis

váistinis kròtonmedis – Croton tiglium

baltažiẽdis krpstis – Rhadinothamnus anceps

gyslótoji kūgẽnė – Schizocarphus nervosus

dygùsis kùkmedis – Taxus cuspidata

euròpinis kùkmedis – Taxus baccata

himalãjinis kùkmedis – Taxus wallichiana

kanãdinis kùkmedis – Taxus canadensis

trumpaspỹglis kùkmedis – Taxus brevifolia

krminis kukùris – Gomphocarpus fruticosus

paprastàsis kukùris – Gomphocarpus physocarpus

avnė kulkšn – Astragalus cibarius

drùskinė kulkšn – Astragalus racemosus

dvokióji kulkšn – Astragalus preussii

gelsvóji kulkšn – Astragalus thurberi

geltonóji kulkšn – Astragalus flavus

įvairialãpė kulkšn – Astragalus diversifolius

jùtinė kulkšn – Astragalus pubentissimus

kalifòrninė kulkšn – Astragalus oxyphysus

kanãdinė kulkšn – Astragalus canadensis

kolorãdinė kulkšn – Astragalus pattersonii

melsvalãpė kulkšn – Astragalus asymmetricus

minkštóji kulkšn – Astragalus mollissimus

mišknė kulkšn – Astragalus miser

nevãdinė kulkšn – Astragalus pterocarpus

pakalnùtinė kulkšn – Astragalus convallarius

papatinė kulkšn – Astragalus wootonii

pjautuvnė kulkšn – Astragalus falcatus

pūsltoji kulkšn – Astragalus whitneyi

retažiẽdė kulkšn – Astragalus michauxii

sonòrinė kulkšn – Astragalus nothoxys

sparnúotoji kulkšn – Astragalus tetrapterus

šlakúotoji kulkšn – Astragalus lentiginosus

šlúotinė kulkšn – Astragalus toanus

šùkinė kulkšn – Astragalus pectinatus

timsróji kulkšn – Astragalus atropubescens

uolnė kulkšn – Astragalus bergii

vagótoji kulkšn – Astragalus bisulcatus

žvirgždýninė kulkšn – Astragalus emoryanus

baltažiẽdė kulkšnnė – Erophaca baetica

krantnis kumis – Excoecaria agallocha

nuodngasis kuolẽnis – Stenocereus gummosus

gulsčióji kurklýtė – Halerpestes cymbalaria

aukštóji kurpẽlė – Aconitum maximum

baltóji kurpẽlė – Aconitum reclinatum

ndinė labė – Iphigenia indica

daugiamẽtis laiškẽnis – Mercurialis perennis

vienamẽtis laiškẽnis – Mercurialis annua

tridañtis lamstẽnis – Rhoicissus tridentata

ameriknė lantanà – Lantana camara

blyškióji lantanà – Lantana ovatifolia

šliaũžiančioji lantanà – Lantana montevidensis

draikùsis lapanis – Phyllanthus lacunarius

kolùmbinis lapanis – Phyllanthus pseudocanami

orinòkinis lapanis – Phyllanthus piscatorum

paupnis lapanis – Phyllanthus urinaria

smėlýninis lapanis – Phyllanthus warnockii

uolnis lapanis – Phyllanthus maderaspatensis

vėriniúotasis lapanis – Phyllanthus abnormis

vislùsis lapanis – Phyllanthus engleri

plaukúotoji ląstnė – Campsis radicans

lipnióji laũmakė – Dimorphotheca cuneata

puošnióji laũmakė – Dimorphotheca spectabilis

puošnióji laurèlija – Laurelia novae-zelandiae

margalãpė ledebùrija – Ledebouria kirkii

triskiaũtis legėstáitis – Sphagneticola trilobata

tankiažiẽdė leipẽnė – Pseudogaltonia clavata

gausiažiẽdis lejtras – Gnidia polycephala

perluõtinis lejtras – Gnidia anthylloides

plačialãpis lejtras – Gnidia latifolia

plaukúotasis lejtras – Gnidia burchellii

tankiažiẽdis lejtras – Gnidia kraussiana

ilgažiẽdė lelijà – Lilium longiflorum

kiaušninis ligùstras – Ligustrum ovalifolium

paprastàsis ligùstras – Ligustrum vulgare

meksiknis lnas – Linum neomexicanum

pevinis lnas – Linum catharticum

prerijnis lnas – Linum lewisii

tvirtàsis lnas – Linum rigidum

paprastóji liñksmė – Hyacinthoides non-scripta

apskritalãpis liñkšas – Acokanthera rotundata

ilgažiẽdis liñkšas – Acokanthera oppositifolia

jemennis liñkšas – Acokanthera schimperi

paprastàsis liñkšas – Acokanthera laevigata

puošnùsis liñkšas – Acokanthera oblongifolia

vagótasis lnlapis – Thesium namaquense

vikšrnis lnlapis – Thesium lineatum

gaurúotoji liònija – Lyonia villosa

kiaušninė liònija – Lyonia ovalifolia

dvokùsis lpšnis – Symplocarpus foetidus

margalãpė liucernà – Medicago truncatula

mėlynžiẽdė liucernà – Medicago sativa

šiurkščióji liucernà – Medicago polymorpha

plačiavasė litmara – Leobordea platycarpa

gausialãpė lygvà – Isocoma pluriflora

siauraskitė lygvà – Isocoma tenuisecta

gailióji lobèlija – Lobelia urens

pevinė lobèlija – Lobelia berlandieri

purpurnė lobèlija – Lobelia cardinalis

pūstažiẽdė lobèlija – Lobelia inflata

váistinė lobèlija – Lobelia siphilitica

japòninė lokvà – Eriobotrya japonica

alžỹrinis lùbinas – Lupinus digitatus

baltažiẽdis lùbinas – Lupinus albus

dailùsis lùbinas – Lupinus formosus

gausialãpis lùbinas – Lupinus polyphyllus

geltonàsis lùbinas – Lupinus luteus

krminis lùbinas – Lupinus arboreus

nùtkinis lùbinas – Lupinus nootkatensis

pentinúotasis lùbinas – Lupinus arbustus

plaukúotasis lùbinas – Lupinus cosentinii

plėtrùsis lùbinas – Lupinus diffusus

siauralãpis lùbinas – Lupinus angustifolius

sidabrúotasis lùbinas – Lupinus argenteus

sidabrúotojo lùbino įvairiažiẽdis varietètas – Lupinus argenteus var. heteranthus

smulkùsis lùbinas – Lupinus pusillus

šiurkštùsis lùbinas – Lupinus hirsutissimus

šlatinis lùbinas – Lupinus onustus

vilnótasis lùbinas – Lupinus leucophyllus

žilàsis lùbinas – Lupinus sericeus

didžiažiẽdė magnòlija – Magnolia grandiflora

obuolnė makliūrà – Maclura pomifera

aukštóji makrozãmija – Macrozamia moorei

blizgióji makrozãmija – Macrozamia lucida

mišriadỹglė makrozãmija – Macrozamia miquelii

paprastóji makrozãmija – Macrozamia communis

siauralãpė makrozãmija – Macrozamia heteromera

vijalãpė makrozãmija – Macrozamia pauli-guilielmi

žolnė makrozãmija – Macrozamia riedlei

gailióji malpgija – Malpighia urens

šeriúotoji malpgija – Malpighia polytricha

ndinis mángas – Mangifera indica

triskiaũtis maniòkas – Manihot tripartita

válgomasis maniòkas – Manihot esculenta

tikràsis marganis – Silybum marianum

lipnióji margnė – Chamaeleon gummifer

daugiažiẽdė margùtė – Fritillaria imperialis

paprastóji margùtė – Fritillaria meleagris

plaukúotoji marslija – Marsilea drummondii

dėmtoji maudà – Conium maculatum

didỹsis medalùtis – Melianthus major

skiautertasis medalùtis – Melianthus comosus

anýžinė medõnė – Melicope anisata

ameriknis méldas – Schoenoplectus americanus

skydẽlinis méldas – Schoenoplectus corymbosus

kninė mèlija – Melia azedarach

afriknis meliònas – Cucumis africanus

agrãstinis meliònas – Cucumis myriocarpus

ragúotasis meliònas – Cucumis metuliferus

juodàsis mėlnis – Dianella nigra

žydralãpė menkė – Oxybasis glauca

laibašãkis mentẽnis – Ventilago viminalis

kanãdinis mėnuliasklis – Menispermum canadense

melsvóji mervilà – Merwilla plumbea

baltauõgė meškýtė – Symphoricarpos albus

baltauõgės meškýtės paupnis varietètas – Symphoricarpos albus var. laevigatus

vakarnė meškýtė – Symphoricarpos occidentalis

mišknė mėtà – Mentha longifolia

pevinė miegãlė – Succisa pratensis

afriknis miegnis – Myrsine africana

liaukótasis miejgas – Niedenzuella multiglandulosa

smailialãpis miejgas – Niedenzuella acutifolia

karčiúotasis miẽžis – Hordeum jubatum

paprastàsis migdõlas – Prunus dulcis

dvilpė mitrẽnė – Tanaecium bilabiatum

kolùmbinė mitrẽnė – Tanaecium exitiosum

siauralãpė mylà – Callilepis laureola

didžióji monãžolė – Glyceria grandis

dryžúotoji monãžolė – Glyceria striata

rausvóji mòndija – Mondia whitei

nuostabióji monsterà – Monstera deliciosa

paprastóji morkà – Daucus carota

afriknis muilãkrūmis – Noltea africana

kvapùsis muskãtmedis – Myristica fragrans

nuodngoji musuõlė – Amianthium muscitoxicum

kalnnis nagẽnis – Cercocarpus montanus

trumpažiẽdis nagẽnis – Cercocarpus breviflorus

poètinis narczas – Narcissus poeticus

tariamàsis narczas – Narcissus pseudonarcissus

pajrinė narýtžolė – Triglochin maritima

pélkinė narýtžolė – Triglochin palustris

bengãlinis nėrẽnis – Semecarpus cassuvium

juodàsis nėrẽnis – Semecarpus ater

paprastàsis nėrẽnis – Semecarpus anacardium

baltažiẽdė nėrnė – Schefflera leucantha

kibióji niežẽnė – Tragia volubilis

gailióji niežl – Acidoton urens

šešiakuõkis niẽžvis – Platygyna hexandra

paprastàsis niras – Grimmeodendron eglandulosum

gausiažiẽdė nyrembèrgija – Nierembergia hippomanica

nuodngoji nyrembèrgija – Nierembergia veitchii

nuodngoji nolètija – Nolletia gariepina

smulkiavasė nolinà – Nolina microcarpa

teksasnė nolinà – Nolina texana

divinė notrà – Stachys arvensis

apskritalãpė notrẽlė – Lamium amplexicaule

paupnė nõtryna – Tetradenia riparia

gyslótasis nuõdmedis – Metopium venosum

kvapùsis nuõdmedis – Metopium brownei

tikràsis nuõdmedis – Metopium toxiferum

mėlynžiẽdis nuõdvis – Calia secundiflora

dėmtoji núokana – Cicuta maculata

gumbnė núokana – Cicuta bulbifera

kalifòrninė núokana – Cicuta douglasii

nuodngoji núokana – Cicuta virosa

pietnė nuolaidẽnė – Ekebergia capensis

paprastàsis oleándras – Nerium oleander

trumpašẽrė opùncija – Opuntia microdasys

paprastóji opnė – Psilostrophe gnaphalodes

smulkiagražė opnė – Psilostrophe sparsiflora

stambiagražė opnė – Psilostrophe tagetina

euròpinis ožẽkšnis – Euonymus europaeus

raudonàsis ožẽkšnis – Euonymus atropurpureus

afriknis ožérškis – Lycium ferocissimum

dygliúotasis ožérškis – Lycium barbarum

paprastóji pakalnùtė – Convallaria majalis

kelmnis papatis – Dryopteris filix-mas

krminė pãprika – Capsicum frutescens

baltóji pasiflorà – Passiflora subpeltata

melsvóji paskãlija – Pascalia glauca

paprastàsis pastarnõkas – Pastinaca sativa

pàprastojo pastarnõko lauknis pórūšis – Pastinaca sativa subsp. sylvestris

žalsvažiẽdė paũkštlielė – Ornithoglossum viride

didžióji paũkštpienė – Ornithogalum saundersiae

kginė paũkštpienė – Ornithogalum conicum

lanksčióji paũkštpienė – Ornithogalum flexuosum

sktinė paũkštpienė – Ornithogalum umbellatum

šluotẽlinė paũkštpienė – Ornithogalum thyrsoides

plunksnalãpė paulnija – Paullinia pinnata

himalãjinis pdlapis – Podophyllum hexandrum

skỹdinis pdlapis – Podophyllum peltatum

tikràsis pegãnas – Peganum harmala

kvaitulnis pejòtlis – Lophophora williamsii

dykumnis pelkis – Picrothamnus desertorum

avnis pelžirnis – Lathyrus cicera

grakštùsis pelžirnis – Lathyrus nissolia

kaitùsis pelžirnis – Lathyrus decaphyllus

kačiojo pelžirnio pilkšvàsis varietètas – Lathyrus decaphyllus var. incanus

kvapùsis pelžirnis – Lathyrus odoratus

laibàsis pelžirnis – Lathyrus sphaericus

miltúotasis pelžirnis – Lathyrus vestitus

miltúotojo pelžirnio stačiašãkis pórūšis – Lathyrus vestitus subsp. alefeldii

mišknis pelžirnis – Lathyrus sylvestris

plačialãpis pelžirnis – Lathyrus latifolius

plaukúotasis pelžirnis – Lathyrus hirsutus

puošnùsis pelžirnis – Lathyrus splendens

purpurnis pelžirnis – Lathyrus clymenum

raudonàsis pelžirnis – Lathyrus tingitanus

sėjamàsis pelžirnis – Lathyrus sativus

smulkùsis pelžirnis – Lathyrus pusillus

aukštàsis pentnius – Delphinium glaucum

burbùlinis pentnius – Delphinium trolliifolium

dvispavis pentnius – Delphinium bicolor

gyslótasis pentnius – Delphinium nuttallianum

jùtinis pentnius – Delphinium geyeri

kalifòrninis pentnius – Delphinium parryi

karolninio pentniaus žalsvažiẽdis pórūšis – Delphinium carolinianum subsp. virescens

kolorãdinis pentnius – Delphinium barbeyi

melsvalãpis pentnius – Delphinium glaucescens

nevãdinis pentnius – Delphinium andersonii

riestàsis pentnius – Delphinium recurvatum

stambùsis pentnius – Delphinium robustum

šakótasis pentnius – Delphinium ramosum

tankiažiẽdis pentnius – Delphinium schmalhausenii

trirãgis pentnius – Delphinium tricorne

vakarnis pentnius – Delphinium ×occidentale

krminė perlė – Perilla frutescens

ameriknė persja – Persea americana

paprastàsis pèrsikas – Prunus persica

didžióji pienuõlė – Calotropis gigantea

kvapióji pienuõlė – Calotropis procera

širdnė pipinė – Lepidium draba

ndinė pirštnė – Eleusine indica

brazlinis pirùlis – Schinus terebinthifolia

švelnùsis pirùlis – Schinus molle

plačialãpis pleišẽnis – Goodia lotifolia

didỹsis plvenas – Pleuraphis rigida

karčióji plėvuõtė – Hymenoxys lemmonii

kvapióji plėvuõtė – Hymenoxys odorata

pilkšvóji plėvuõtė – Hymenoxys hoopesii

siauralãpė plėvuõtė – Hymenoxys richardsonii

bukalãpis plegras – Alyxia buxifolia

smailialãpis plegras – Alyxia ruscifolia

azijnis pliẽnumas – Narthecium asiaticum

paprastàsis pliẽnumas – Narthecium ossifragum

aitrióji plikšà – Psilocaulon coriarium

vikšrnė plikšà – Psilocaulon junceum

kanãdinis plkšakis – Gymnocladus dioicus

švelnùsis plinkšnas – Triraphis mollis

paprastóji plokštvà – Ateleia glazioveana

kanãdinė plùkė – Anemone canadensis

įvairióji plunksnalãpė – Myriophyllum variifolium

karpótoji plunksnalãpė – Myriophyllum verrucosum

nuodngasis póbereinis – Leucothoe davisiae

bitkrėslnis põklius – Descurainia pinnata

trilãpis poncras – Poncirus trifoliata

paprastóji portulakà – Portulaca oleracea

didžióji pósmilgė – Eragrostis cilianensis

blyškùsis povẽnis – Moraea pallida

dvilãpis povẽnis – Moraea miniata

gausiažiẽdis povẽnis – Moraea polystachya

gelsvàsis povẽnis – Moraea ochroleuca

gumbnis povẽnis – Moraea bulbillifera

pentinúotasis povẽnis – Moraea unguiculata

siauralãpis povẽnis – Moraea graminicola

smulkiažiẽdis povẽnis – Moraea carsonii

svirùsis povẽnis – Moraea flaccida

šakótasis povẽnis – Moraea bipartita

šlatinis povẽnis – Moraea collina

kalnnis prekštis – Paraderris montana

siauralãpis prekštis – Paraderris elliptica

grakščióji priešv – Anticlea elegans

kanãdinė pródilgė – Laportea canadensis

paprastóji pródilgė – Laportea aestuans

triskiaũtė prusnẽlė – Athanasia trifurcata

plaukúotoji psichòtrija – Psychotria poeppigiana

blyškióji pterònija – Pteronia pallens

váistinis puklapis – Calophyllum inophyllum

euròpinis pūkẽnis – Cotinus coggygria

eriknė pūketà – Eriocephalus ericoides

paprastóji pupà – Vicia faba

daržnė pupẽlė – Phaseolus vulgaris

lenktasklė pupẽlė – Phaseolus lunatus

raudonžiẽdė pupẽlė – Phaseolus coccineus

paprastàsis pùpmedis – Laburnum anagyroides

tankiažiẽdis pupsáitis – Sphenosciadium capitellatum

baltóji purena – Caltha leptosepala

pélkinė purena – Caltha palustris

geltonóji pušs – Pinus ponderosa

terpentninė pušs – Pinus taeda

paprastàsis pùtinas – Viburnum opulus

sõdinis pùtinas – Viburnum lantana

váistinis putõklis – Saponaria officinalis

parãninė putókšlė – Polygala klotzschii

raudonóji putókšlė – Polygala sanguinea

váistinė putókšlė – Polygala senega

______________________