TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ „VAIKŲ SOCIALIZACIJA. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS“ TEIKIMO, FINANSAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

2023 m. vasario 20 d. Nr. A1-272

Telšiai 


 

 

 

part_a2f4ed4c10d248dea73f82aa210687a0_end

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3, 4, 5 punktais, Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiu veiklos planu (Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano priemonės kodas 4.02.01.01), patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu  Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,

t v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės projektų „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ teikimo, finansavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                   Rimantas Adomaitis

pavaduojantis administracijos direktorių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė    

 

Daiva Marčenkovienė

2023-02-13