LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS (LIBERALŲ) FINANSAVIMO IR ARTŪRO ZUOKO ATLYGINTINAI SKLEISTŲ VAIZDO ĮRAŠŲ SOCIALINIAME INTERNETO TINKLE „FACEBOOK“ VERTINIMO

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. Sp-189

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 3 straipsnio 6 dalimi, 14 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, 15 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. kovo 18 d. pažymą Nr. 3-61 (1.12) „Dėl Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) finansavimo ir Artūro Zuoko atlygintinai skleistų vaizdo įrašų socialiniame interneto tinkle „Facebook“ vertinimo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti Artūro Zuoko socialinio interneto tinklo „Facebook“ paskyroje „Zuokas“  atlygintinai skleistus 2018 m. gegužės 17 d. („Nemokamas viešasis transportas Vilniuje?“), lapkričio 18 d. („Miegojimas Pilyje“), lapkričio 30 d. („Vilnius mąsto: Švietimas“), gruodžio 5 d. („Nemokamas viešasis transportas“) vaizdo įrašus 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų A. Zuoko politine reklama.

2. Pripažinti politinės kampanijos metu, tai yra 2018 m. lapkričio 18 d. („Miegojimas Pilyje“), lapkričio 30 d. („Vilnius mąsto: Švietimas“), gruodžio 5 d. („Nemokamas viešasis transportas“) Artūro Zuoko socialinio interneto tinklo „Facebook“ paskyroje „Zuokas“ atlygintinai skleistus vaizdo įrašus – politinę reklamą paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad Artūras Zuokas, neužsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir politinės kampanijos metu socialinio interneto tinklo „Facebook“ paskyroje „Zuokas“  užsakydamas politinę reklamą, nurodytą 2 punkte, pažeidė Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6 dalį.

4. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui nustatyti 1 punkte nurodytos politinės reklamos skelbimo išlaidas bei finansavimo šaltinius ir papildyti savarankiško 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio Artūro Zuoko 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė