LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KĘSTUČIO MASIULIO, VALERIJAUS SIMULIKO IR IRENOS ŠIAULIENĖS OFICIALAUS VIZITO Į UZBEKISTANO RESPUBLIKĄ

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. SV-S-1578

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba  n u s p r e n d ž i a:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją Ireną Šiaulienę, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Uzbekistano Respublika grupės pirmininką Valerijų Simuliką ir Seimo narį Kęstutį Masiulį 2020 m. vasario 24–28 dienomis oficialaus vizito į Taškentą (Uzbekistano Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja Selija Levin.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo vadovams skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis